Onnistumisen avaimia yrityskauppoihin

Onnistumisen avaimia yrityskauppoihin

Iso osa yrityskaupoista epäonnistuu, koska osto- ja integraatioprosessien eri vaiheissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota yrityskulttuuriin.

”Uudet” ja ”vanhat” työntekijät eivät kuin itsestään asetu tekemään sujuvaa ja tuottavaa yhteistyötä. Ostetun yrityksen työntekijät potevat mahdollisesti menetystään ja yrittävät tuoda mukanaan oman kulttuurinsa. Ostajan työntekijät puolestaan ärsyyntyvät, kun tulokkaiden toimintatavat poikkeavat totutuista, eivätkä he osoita kiitollisuutta siitä, että ovat päässeet mukaan näin hienoon firmaan.

Yrityskulttuurin merkityksen ohittaminen altistaa työyhteisön turhille ristiriidoille. Tästä voi yli ajan aiheutua tehottomuutta ja osaajien irtisanoutumisia, joiden seurauksena myös investoinnin tuotto-odotukset rapautuvat.

Kulttuurilla on iso merkitys yrityskauppojen epäonnistumiselle, mutta se tarjoaa myös onnistumisen avaimia:

Tunne kulttuurisi

Jokaisen yrityskauppoja suunnittelevan firman tulee olla tietoinen omasta kulttuuristaan, sekä sen nyky- että tavoitetilasta. Tästä on etua jo ostokohteita arvioitaessa. Pitkän kulttuurisen välimatkan umpeen kurominen vie aikaa ja energiaa enemmän kuin kahden verrattain samankaltaisen yhteen saattaminen. Liian erilaisia kulttuureita ei välttämättä edes kannata lähteä yhdistämään.

Tutustu ostetun yrityksen kulttuuriin

DD-prosesseissa huomio ja puheet jäävät usein teknisten yksityiskohtien, kuten lomakertymien ja työsuhteen ehtojen tasolle. Onnistumisen kannalta tärkeämpää on tutustua ostettavan yrityksen kulttuuriin. Missä olemme samanlaisia ja missä meillä on enemmän välimatkaa toisiimme?

Heti kun mahdollista, kannattaa ostettavan / ostetun yrityksen vallitseva kulttuuri selvittää pieteetillä. On tärkeää nostaa näkyviin kulttuurin keskeiset rakennuspalikat, ihmisille pyhät asiat sekä kipupisteet, ja suunnitella yhteisen matkan alkutaipaletta tätä näkymää vasten. Aito kiinnostus ja halu ymmärtää on jo itsessään kädenojennus ostettavan yrityksen henkilöstölle, joka on tahtomattaan vaihtamassa työpaikkaa. Selvityksessä voi myös nousta esiin sellaisia kulttuurin ilmentymiä, joiden nostaminen keskiöön uudessa organisaatiossa saattaisi olla sen kulttuurille merkityksellistä.

Suunnittele paras mahdollinen startti

Ensimmäisen työpäivän voi elää vain kerran, myös silloin kuin työnantaja vaihtuu yrityskaupan myötä. Tämän takia siihen kannattaa panostaa isosti. Se, että uusille ”vanhoille” työntekijöille jää vahva tunnejälki ja varmuus siitä, että he ovat odotettuja ja tervetulleita, kannattelee myös turhautumisen hetkinä.

On tärkeää, että uusille tulijoille sanoitetaan mahdollisimman kirkkaasti ja innostavasti se kulttuuri, johon he tulevat osaksi – ja silti tämä niin usein jää puuttumaan. Kulttuurien välinen ymmärrys auttaa suuntaamaan erityistä huomiota ja viestintää niihin alueisiin, joissa sitä tarvitaan.

Älä uuvu ostovaiheessa

Ensimmäisen päivän panostus ei yksin riitä, joten yrityskauppaan valmistauduttaessa olisi hyvä laatia suunnitelma vaikkapa ensimmäiselle 100 päivälle. Ostoprosessi on työläs. Kaupan klousaannuttua sitä valmistellut tiimi on usein uuvuksissa, eikä integraatiovaiheeseen riitä puhtia. Tämä olisi hyvä huomioida suunnitelmissa ja ottaa tiimiin uusia jäseniä heti kun se on mahdollista. Näin varmistetaan, että 100 päivän suunnitelma saadaan vietyä hyvällä energialla maaliin.

Systemaattisella ja tavoitteellisella panostuksella kulttuuriin osto- ja integraatioprosessin eri vaiheissa on merkittävä vaikutus yrityskaupan onnistumiseen. On täysin mahdollista, että ostavasta ja ostettavasta yrityksestä muodostuu jotain, joka on enemmän kuin osiensa summa.

Kulttuurin merkityksen ohittamisen riskinä on ajautua tilanteisiin, joissa jälkikäteen on päivänselvää missä epäonnistuttiin.