Tavoitekulttuurin määrittely

Yhteinen suunta kulttuurille.

Yrityskulttuurilla ei ole itseisarvoa. Se on työkalu, jonka ainoa tehtävä on mahdollistaa yrityksen tavoitteiden toteutuminen. Leidenschaft on kehittänyt tavoitekulttuuri-työpajan, joka luo pohjan yrityksen tavoitekulttuurin ymmärtämiselle, sanoittamiselle ja johtamiselle.

Miksi tavoitekulttuurin määrittely?

  • Johdolle yhteinen ymmärrys yrityskulttuurista, sen synnystä  ja sen johtamisesta.
  • Määritys kulttuurista, jonka avulla organisaatio uskoo menestyvänsä tulevaisuudessa.
  • Selkeästi kuvatut tavoitekulttuurin kulmakivet, joille organisaation tavoitekulttuuri rakentuu.
  • Tavoitekulttuurin kuvaus toimii kompassina ja karttana kun yritystä johdetaan kohti tavoitekulttuuria.

Jos kulttuuria ei systemaattisesti johdeta, se ottaa ohjat. ”Näin meillä tehdään asiat”, kuvataan monessa organisaatiossa toiminnan perusteita. Mutta onko automaattiohjauksella tapahtuva toiminta varmasti organisaation kannalta oikeanlaista ja oikeansuuntaista? Mitä jos toiminta on jotakin, joka ei edistä organisaatiota – tai pahimmillaan toimii organisaatiota vastaan? Muista myös, että tuurilla seilaaminen ei koskaan ole strategia, tai ainakaan sen ei pitäisi olla.

Vahva yrityskulttuuri tarvitsee siis vahvasti määritellyn perustan. Yrityskulttuuri rakentuu neljän kulmakiven varaan. Nämä kulmakivet ovat organisaation ihmiskäsitys, arvomaailma, olemassaolon syy ja suunta.

Mitä selkeämpiä kulttuurin kulmakivet ovat, sitä helpompaa yrityskulttuurin muotoilutyö on. Siksi on syytä panostaa pohjatyöhön.

Miten tavoitekulttuuri määritellään?

Olemme kehittäneet tavoitekulttuurin määrittelyyn canvas-työkalun, joka luo pohjan yrityksen tavoitekulttuurin ymmärtämiselle, sanoittamiselle ja johtamiselle.

Tavoitekulttuuri-työpaja on kaksiosainen: Ensimmäinen osuus on Yrityskulttuurin ABC-valmennus, joka vastaa kysymyksiin: mikä, miksi ja miten? Jälkimmäisessä osiossa määritellään yrityksen tavoitekulttuurin kulmakivet canvas-työkalun avulla. Työtapa on keskusteleva ja oivalluttava. Osallistujien välinen dialogi avaa ymmärrystä osallistujien ajatteluun ja lisää täten ryhmän keskinäistä ymmärrystä.

Lopputulemana yritys saa canvaksiin kuvatut tavoitekulttuurin kulmakivet ja osallistujilla on yhtenäinen ymmärrys yrityskulttuurista käsitteenä sekä sen johtamisesta. Tavoitekulttuuri-canvas toimii jatkossa konkreettisena apuna johtamisen toimenpiteitä suunniteltaessa ja priorisoitaessa.

Työpajan kokonaiskesto 1,5 päivää.

Määritelläänkö teille tavoitekulttuurin kulmakivet?

Ota yhteyttä!

Emmi Kantonen

johtaja, asiakkuudet ja palvelut

Emmi keskustelee kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä olet. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä.

emmi@leidenschaft.fi

0503708419

Ota yhteyttä

Tai jätä meille yhteydenotto­pyyntö!

Me emme halua koskaan syödä yksin. Olemme halukkaita ja innokkaita keskustelemaan kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.

Jos yrityskulttuuri on sinulle tai yrityksellesi tärkeä, ota yhteyttä.