CASE – FIMPEC

Fimpecin yrityskulttuuri vetää asiantuntijoita puoleensa

Projektijohtamisen, konsultoinnin ja suunnittelun palveluita tarjoava kasvuyhtiö Fimpec on yhtä vahva kuin sen 420 huippuasiantuntijaa yhdessä. Yrityskulttuurin nykytilan kartoitus auttoi kirkastamaan yhtiön valtit insinöörin silmin.

FIMPEC-YRITYSKULTTUURI-CASE

Tästä lähdimme

“Kilpailu asiantuntijoista on kovaa, ei ainoastaan meidän toimialallamme vaan monella muullakin”, sanoo Fimpecin henkilöstöjohtaja Erica Kraufvelin-Lämsä. Jotta liiketoiminta voi kasvaa, on tarjottava nykyisille ja tavoitelluille työntekijöille heitä motivoiva ympäristö.

Voittava yrityskulttuuri vahvistaa veto- ja pitovoimaa. Fimpecillä tiedettiin, että ihmiset kyllä viihtyvät työyhteisössä, mutta haasteena oli se, etteivät osaajat vielä tunteneet Fimpeciä tarpeeksi löytääkseen sinne. Tästä havainnosta käsin alkoi hanke, jossa Fimpec pureutui yrityskulttuurin kehittämiseen.

Fimpec halusi ymmärtää paremmin kahta asiaa: 1) millaiseksi sen kulttuuri oli muodostunut tähän mennessä sekä 2) kuinka rakentaa vahva ja yhtenäinen, kilpailijoista erottuva yrityskulttuuri, joka vahvistaa myös työnantajakuvaa.

Näin työskentelimme

  • Kuulimme yksilöiden kokemuksia ryhmähaastatteluissa ja johdon kokemuksia yksilöhaastatteluissa.
  • Havainnoimme arjen työtä, työtiloja ja kohtaamisia.
  • Arvioimme ihmisiin liittyvät rakenteet ja prosessit.
  • Tutustuimme Fimpecin sisäisiin viestintäkanaviin.
  • Teimme näkyviksi yrityskulttuurin keskeisiä ilmiöitä ja kerroimme, miten yrityskulttuurista tehdään johdettavaa.
  • Keräsimme työntekijäymmärrystä Siqni-kyselyllä.
  • Työstimme johdon tavoitekulttuuriworkshopissa raamit organisaation tavoitekulttuurille, eli kulttuurille, joka luo Fimpecille hyvät edellytykset menestyä tulevaisuudessa.

Tulokset

+ Työnantajamielikuvan rakentamisen tukena on laajasti ymmärrystä ja tutkittua tietoa nykyisestä ja tavoitellusta yrityskulttuurista ja työntekijäkokemuksesta.

+ Esihenkilöt tunnistavat paremmin, mikä merkitys kulttuurilla on käytännössä ja pystyvät hyödyntämään yrityskulttuuriymmärrystä arjen johtamistyössä.

+ Johtoryhmällä on yhteinen ymmärrys tavoitellusta kulttuurista, mikä luo vahvan perustan yrityskulttuurin kehittämiselle.

+ Projektin jälkeen Fimpec on päivittänyt arvojaan, nostanut kulttuurin esiin strategiassaan menestyksen mahdollistajana ja uudelleenorganisoinut HR:toiminnot, jotta tavoitekulttuurin mukaisia sisäisiä palveluita ja rakenteita voidaan jatkossa tarjota entistä sujuvammin.

Yksilöiden näkökulma nousi esiin ryhmäkeskusteluissa

Fimpecillä kiitellään yrityskulttuurin kartoitusvaiheen monipuolisuutta. Projekti alkoi Yrityskulttuurin ABC-valmennuksella, jossa johto pureutui yrityskulttuuriin olemukseen. Yhteiseen pöytään palattiin, kun oli tulosten purkamisen aika.

“Kartoitusvaihe tarjosi minulle uutena toimitusjohtajana nopean väylän organisaation kulttuurin tuntemiseen. Fimpecin vahvuudet ja kyvykkyydet nousivat esiin ryhmäkeskusteluissa. Olin vaikuttunut siitä, kuinka monipuolisia ja osaavia asiantuntijoita organisaatiossamme on ja kuinka vahvoja alakulttuureita yksilöiden osaamisen ympärille oli muodostunut”, kertoo Fimpecin toimitusjohtaja Jukka Nieminen.

Kulttuuriprojektin myötä esihenkilöillä on entistä paremmat valmiudet kiinnittää huomiota kulttuuriin ihmisten johtamisessa ja yksilöllisten tarpeiden tunnistamisessa. Fimpec on matalan organisaatiorakenteen yhtiö, jossa asiantuntijat työskentelevät itseohjautuvasti. Itsenäisyys ei saa tarkoittaa yksinäisyyttä, ja siksi esihenkilön rooli sparraajana korostuu.

“Johtoryhmässä nousi ilahduttavasti esiin, miten yhtenäinen ihmiskäsitys meillä oli”, Kraufvelin-Lämsä kertoo ja jatkaa “Näemme, että ihmiset meillä ovat vastuuntuntoisia, kehityshaluisia, ammattitaitoisia, helposti lähestyttäviä, ratkaisukeskeisiä ja luotettavia.”

Työntekijöiden ryhmähaastatteluihin koottiin kattava edustus eri rooleissa ja paikkakunnilla työskentelevistä asiantuntijoista.

“Ryhmähaastatteluihin osallistuttiin aktiivisesti. Asiantuntijat kokivat tärkeäksi, että kulttuurityötä tehdään ja heidän näkemyksiään kuullaan. Olemme tehneet vuosittain perinteisempiä kyselyitä, mutta kyllähän tällainen projekti vie kuulemisen eri tasolle”, Kraufvelin-Lämsä kuvailee.

Projektin aikana koko henkilöstö osallistui ryhmähaastatteluiden lisäksi Siqni-kyselyyn, jossa jokainen työntekijä vastasi kysymyksiin itselle merkityksellisimmistä aihealueista. Näitä henkilökohtaisia vastauksia työntekijä pystyy hyödyntämään myös omissa kehityskeskusteluissaan.

Asiakkaan suusta

”Kartoitusvaihe tarjosi minulle uutena toimitusjohtajana nopean väylän organisaation kulttuurin tuntemiseen.”

Jukka Nieminen, toimitusjohtaja, Fimpec 

Jukka Nieminen Fimpec

Vahvat alakulttuurit ovatkin rikkaus

Fimpecin nopean kasvun takana ovat rekrytointien lisäksi tuoreet yritysostot. Kun yhden yrityksen sisällä on oikeastaan viisi yritystä, on yrityskulttuurejakin väistämättä useita.

”Yksi iso oppi kulttuuriprojektista oli se, että ihmiset eivät vielä ymmärtäneet erilaisten, yhteen tulleiden tiimien yhteistä tarkoitusta. Johdossa opimme, että meidän tehtävämme on sanoittaa ja kasvattaa tuota ymmärrystä.” Nieminen summaa.

Osa asiantuntijoista työskentelee muiden fimpeciläisten kanssa suunnittelutiimeissä, toiset jalkautuvat suoraan asiakkaan organisaatioon. Osa tekee töitä etänä, toisten työn luonne vaatii työmaiden valvomista paikallisesti. Fimpecillä erilaisten palvelualojen ja niissä työskentelevien ihmisten arvostamista pidetään menestymisen perustana. Mitä erilaisempia ihmisiä talossa työskentelee, sitä suurempi on osaamisen summa.

“Tavoitteenamme oli kartoittaa ja kirkastaa yrityskulttuurimme vahvuuksia. Aluksi ajattelimme etsivämme kaikille yhteistä kulttuuria. Kartoitustyö sai oivaltamaan, miten merkityksellinen kokonaisuus erilaisuus ja moninaisuus on arvopohjassamme. Se on osa laajempaa ajatusta siitä, että meillä jokainen saa olla oma itsensä”, Kraufvelin-Lämsä pohtii.

Erilaiset kulttuurit eivät voi olla perustavanlaatuisessa ristiriidassa yrityksen arvomaailman kanssa. Organisaatiossa voi kuitenkin elää kulttuurin variaatioita: samalla arvopohjalla, mutta yksilöllisillä mausteilla.

“Yllättävän paljon tutkimuksessa löytyi myös yhdistäviä asioita. Työntekijämme haluavat tehdä työnsä hyvin ja asiakaslähtöisesti. He arvostavat kollegojensa osaamista sekä he haluavat oppia ja opettaa. Haluamme, että maanläheisyys, ketteryys ja lähestyttävyys eivät katoa, vaikka kasvamme.”

“Olemme onnistuneet rekrytoinneissa todella hyvin”

Yrityskulttuurin kehittäminen on aina pitkäjänteistä työskentelyä. Kraufvelin-Lämsän mukaan jo matkan alkumetrit ovat tuoneet Fimpecille konkreettisia hyötyjä.

“Rekrytoijamme voivat nyt käyttää työssään yhteisesti kirkastettuja viestejä, kuten yksilöllisyyttä, itsensä toteuttamista sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Olemme sekä tänä että viime vuonna onnistuneet rekrytoinneissa todella hyvin, vaikka kilpailu on kovaa.”

”Liiketoiminnan kasvun edellytys on Fimpecin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa ihmisissä. Markkinoilla asiakaslähtöisille palveluillemme on vahvaa kysyntää ja siksi tarvitsemme lisää omien alojensa huippuosaajia myös tulevaisuudessa”, Nieminen kertoo.

Fimpec on projektijohtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut huippuosaaja. Se toimii projektikonsulttina niin teollisuuden ja energia-alan suurissa investointihankkeissa kuin erityisasiantuntijana kiinteistö- ja infrasektoreilla. Fimpec johtaa asiakkaidensa projektien kokonaisvaltaista onnistumista. Yhtiössä työskentelee 420 huippuammattilaista viidessä eri maassa. Vuonna 2022 Fimpecin liikevaihto oli 41 miljoonaa euroa.

OTa yhteyttä

Keskustellaanko yrityskulttuurin kehittämisestä?

Ota yhteyttä!

Emmi Kantonen

johtaja, asiakkuudet ja palvelut

Emmi keskustelee kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä olet. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä.

emmi@leidenschaft.fi

0503708419

Tai jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä!

Jätä yhteystietosi, niin vaihdetaan ajatuksia yrityskulttuurinne tavoitteellisesta kehittämisestä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.