Kulttuuri Due Diligence

Voit johtaa vain sitä, minkä tiedät ja tunnet.

Jokaisella organisaatiolla on kulttuurinsa, joko tietoinen tai tiedostamaton, tai usein molempia. Tiedätkö sinä, millainen organisaatiosi vallitseva kulttuuri on?

Miksi yrityskulttuuri due diligence?

  • Ymmärrys yrityskulttuurin merkityksestä ja organisaation tavoitekulttuurin kulmakivistä.
  • Seikkaperäinen analyysi vallitsevasta nykykulttuurista on edellytys kulttuurin tavoitteelliselle johtamiselle.
  • Tietoisuus mahdollisista alakulttuureista ja niiden eroista.
  • Tarvittava ymmärrys kulttuurin systemaattiselle muotoilulle ja rakentamiselle.

Mitä saat kun tilaat meiltä Kulttuuri DD:n?

Yrityskulttuurin due diligence -hankkeella selvitämme, millainen vallitseva kulttuurinne on suhteessa tavoitekulttuuriinne. Vallitseva kulttuuri tulee aina selvittää työntekijöiden näkökulmasta. Kulttuuri DD:ssa teemme sen jalkautumalla arkeen – haastattelemalla, kuuntelemalla, olemalla läsnä ja käymällä läpi kaikki organisaation kulttuuriset rakenteet. Selvitystyö tehdään tiiviinä pakettina 1-2 kuukaudessa, jonka jälkeen käymme tulokset läpi kanssanne.

Analyysimme nykykulttuuristanne luo erinomaisen, ja välttämättömän, pohjan kulttuurin ymmärtämiselle, johtamiselle ja muotoilulle. Kerromme mitkä seikat rakentavat tavoitekulttuurianne ja mitkä estävät sen toteutumisen. Nostamme esiin konkreettisia kehityskohteita ja ideoita siihen, miten yritystä johdetaan kohti sellaista tavoitekulttuuria, joka toteuttaa yrityksen strategian.

Varmistetaanko, että tunnette kulttuurinne?

Ota yhteyttä!

Emmi Kantonen

johtaja, asiakkuudet ja palvelut

Emmi keskustelee kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä olet. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä.

emmi@leidenschaft.fi

0503708419

Ota yhteyttä

Tai jätä meille yhteydenotto­pyyntö!

Me emme halua koskaan syödä yksin. Olemme halukkaita ja innokkaita keskustelemaan kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.

Jos yrityskulttuuri on sinulle tai yrityksellesi tärkeä, ota yhteyttä.