Kulttuuri Due Diligence

Ota rehellinen ote yrityskulttuurista.

Jokaisella organisaatiolla on kulttuurinsa, joko tietoinen tai tiedostamaton.
Tiedätkö sinä, millainen organisaatiosi vallitseva kulttuuri on?

Miksi yrityskulttuuri due diligence?

  • Ymmärrys vallitsevasta nykykulttuurista mahdollistaa kulttuurin muotoilun tukevaksi.
  • Tietoisuus alakulttuureista ja niiden eroista.
  • Ymmärrys nykykulttuurin tekijöistä ja esteistä tavoitekulttuurille.
  • Erinomainen pohja kulttuurin ymmärtämiselle ja tavoitteelliselle muotoilulle.

Mitä saat kun tilaat meiltä Kulttuuri DD:n?

Yrityskulttuurin due diligence -hankkeella selvitämme, millainen vallitseva kulttuurinne on suhteessa tavoitekulttuuriinne. Vallitseva kulttuuri tulee aina selvittää työntekijöiden näkökulmasta. Kulttuuri DD:ssa teemme sen jalkautumalla arkeen – haastattelemalla, kuuntelemalla, olemalla läsnä ja käymällä läpi kaikki organisaation yrityskulttuuriset rakenteet. Selvitystyö tehdään tiiviinä pakettina 1-2 kuukaudessa, jonka jälkeen käymme tulokset läpi kanssanne.

Analyysimme nykykulttuuristanne luo erinomaisen, ja välttämättömän, pohjan kulttuurin ymmärtämiselle, johtamiselle ja muotoilulle. Kerromme mitkä seikat rakentavat tavoitekulttuurianne ja mitkä estävät sen toteutumisen. Nostamme esiin konkreettisia kehityskohteita ja ideoita siihen, miten yritystä johdetaan kohti sellaista tavoitekulttuuria, joka toteuttaa yrityksen strategian.

Case

Kulttuurin metsästys seikkailupuistoissa

Vuonna 2017 HopLop avasi peräti 10 uutta seikkailupuistoa Suomeen. Samoihin aikoihin johto havahtui, siihen, että kasvu tarvitsee taakseen muutakin kuin lisää puistoja, prosesseja ja ihmisiä. Tavoitteeksi ketju on asettanut olla alansa halutuin työpaikka vuoteen 2020 mennessä. Meihin otettiin yhteyttä, josko tulisimme selvittämään ja rakentamaan HopLopin yrityskulttuuria yhdessä heidän kanssaan, ja mehän lähdimme!

Ota yhteyttä

Heräsikö ajatuksia kulttuurinne tilasta?

Me emme halua koskaan syödä yksin. Olemme halukkaita ja innokkaita keskustelemaan kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.

Jos yrityskulttuuri on sinulle tai yrityksellesi tärkeä, ota yhteyttä.