Me

Me = Leidenschaft.

Huippujengi. Niin me kuvaamme itseämme.

Huippujengi. Niin kuvaavat meitä asiakkaamme.

Huippujengi on monitahoinen määre. Ihan ensimmäiseksi se kuvaa varmasti osaamistamme, olemmehan yrityskulttuurin muotoilun suomalaisia huippuosaajia ja pioneereja, mutta ei siinä kaikki. Huippujengi tarkoittaa myös sitä, että olemme kova tiimi: Autamme toisiamme, välitämme toisistamme ja kehitämme toisiamme. Päivittäin.

JOKAINEN ON OMAN ELÄMÄNSÄ LAIDARI

Tehtävänä korjata (vain) koko Suomi.

Suomalainen työelämä on rikki ja me olemme päättäneet korjata sen. Olemme vakaasti sitä mieltä, että HR, siinä muodossa kuin me sen tunnemme, on kuollut. Ei sen takia, että tarpeet ”klassiselle” HR:lle olisivat hävinneet organisaatioista, vaan sen takia, että hallinnollisen HR:n tekeminen on siirtynyt luontevasti esimiehille ja alati kehittyville tietojärjestelmille. Tästä syystä organisaatiot eivät enää tarvitse HR:ää sen klassisessa merkityksessä, vaan jotain aivan uutta. Selvyyden vuoksi puhumme kuitenkin tässäkin yhteydessä HR:stä, mutta tarkoitamme sillä jotain aivan muuta kuin palkkaprosessien hinkkaamista ja lomakirjanpitoa.

Leidenschaftin talentit eivät tuo pelkästään itseään ja omaa osaamistaan organisaationne käyttöön, vaan koko yhteisömme kokemuksen ja ymmärryksen (ja sitähän riittää).

Huhtikuussa 2022 hartiamme levenivät entisestään, kun yhdistimme voimamme Eezy Flown kanssa.

Me olemme laidareita

Leidenschaftin tiimi

Leidenschaft on huippuosaajien vahva yhteisö. Meillä on töissä intohimoisia liiketoiminnan kasvattajia ja yrityskulttuurimuotoilijoita paremman työelämän asialla. Laidareiden yhteystiedot löydät tästä.

Perustajat
ARVOMME

Arvot ohjaavat kaikkea tekemistämme

Me uskomme, että arvot ovat yrityksen menestyksen kannalta ensiarvoisen tärkeä johtamisen väline. Siksi Leidenschaftilla on ollut arvot sen ensihetkestä alkaen. Ja ei, emme arponeet arvojamme arvomme.fi -palvelussamme. Älä sinäkään.

1. Uskomme, että ihmiset ovat lähtökohtaisesti hyviä

 • Ihmiskäsityksemme määrittää sen, miten suhtaudumme toisiin ihmisiin ja minkälaisia vuorovaikutussuhteita voimme itsemme ja muiden välille rakentaa.
 • Me uskomme, että ihmiset ovat syntyjään hyviä ja kyvykkäitä. Kohtelemme toisiamme tämän uskomuksemme mukaisesti.
 • Jokaisella ihmisellä tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus onnistua, kehittyä ja menestyä.
 • Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään työelämään.

2. Suhtaudumme maailmaan, elämään ja tulevaisuuteen positiivisesti

 • Maailma on hieno paikka ja elämä on tunnetusti ihmisen parasta aikaa.
 • Uskomme, että maailma on täynnä mahdollisuuksia ja suhtaudumme elämään avoimesti ja innostuneesti.
 • Maailma ei enää koskaan muutu niin hitaasti kuin tänään. Meidän mielestämme kehitys ja muutos ovat hienoja asioita ja olemme innoissamme huomisen tarjoamista uusista mahdollisuuksista.
 • Olemassaolomme tarkoitus edellyttää meiltä uskoa muutoksen mahdollisuuteen. Ilman uskoa, ei meillä ole edellytyksiä menestyä.
 • Positiivisuus ruokkii positiivisuutta.

3. Emme koskaan luovu lapsenomaisesta uteliaisuudesta

 • Olemme kaikki sisäsyntyisen kiinnostuneita toimialastamme, liiketoiminnasta ja maailmasta noin yleensä.
 • Emme hyväksy, emmekä tyydy vallitsevaan tai helpoimpaan totuuteen, vaan etsimme jatkuvasti uusia näkökulmia.
 • Haluamme jatkuvasti ymmärtää enemmän ja kehittyä paremmiksi työssämme.
 • Meille suurin riemunaihe on jonkin uuden löytäminen tai ymmärtäminen sekä löytömme ja oppimme jakaminen muille.

4. Meidän on uskallettava olla rohkeita

 • Alamme huippuosaajina jokaisen meistä tulee luottaa omaan osaamiseensa ja olla riittävän rohkeita tuomaan oma näkemyksensä esiin.
 • Meidän tulee uskaltaa haastaa vallitsevia totuuksia ja vallitsevaa harmoniaa. Teemme sen silloin, kun uskomme sen johtavan asiakkaan, yhteiskuntamme tai yrityksemme kannalta parempaan.
 • Viestimme kollegoillemme ja asiakkaillemme aina avoimesti ja suoraan, emmekä luota muiden ihmisten telepaattisiin kykyihin.
 • Uskomme, että palaute on lahja ja valittaminen on välittämistä.

5. Hyväksymme sen, että olemme kaikki keskeneräisiä

 • On ensiarvoisen tärkeää muistaa, että me kaikki olemme keskeneräisiä ja tulemme aina olemaan sellaisia.
 • Voimme kuitenkin olla huomenna hieman vähemmän keskeneräisiä kuin olemme tänään ja sen eteen teemme jatkuvasti töitä. Tässä onnistumiseksi tarvitsemme muita ihmisiä ympärillämme ja heidän avointa palautettaan ja tukeaan.
 • Kohtelemme kaikkia ihmisiä arvostaen ja kunnioittaen, muistaen myös heidän keskeneräisyytensä.
 • Emme kuitenkaan koskaan nöyristele ilkeyden, ylimielisyyden tai välinpitämättömyyden edessä.

6. Pelaamme kaverin paremmaksi ja aina yhteiseen maaliin

 • Enemmän kuin yksi, on aina enemmän kuin yksi.
 • Haluamme tehdä töitä yhdessä ja yhteisönä.
 • Voimme oppia toisiltamme jatkuvasti ja jokainen työntekijämme tuo aina jotakin lisää yhteisöömme.
 • Jokaisen työntekijämme vastuulla on pelata kaveri paremmaksi. Meillä syötön antaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin maalin tekeminen.
 • Tavoitteemme tulee aina olla yhteinen ja jokaisen on tehtävä tinkimättä töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

7. Teot muuttavat maailmaa

 • Haluamme muuttaa suomalaisen tavan tehdä töitä. Tavoitteemme vaatii sekä meiltä että asiakkailtamme tekoja.
 • Meidän on tarjottava asiakkaille ratkaisuja, jotka muuttuvat teoiksi ja pidettävä huoli, etteivät asiakkaamme uuvu muutoksen edessä tai sen keskellä. Autamme asiakasta viemään muutoksen maaliin.
 • ”Mä hoidan” tarkoittaa meillä sitä, että hoidetaan. Ja kun hoidetaan, niin hoidetaan loppuun ja tyylillä. Täydellistä ei tarvitse olla, kunhan tulee valmista.
 • Puhumme ja pauhaamme edelleen, mutta teoistamme meidät lopulta tunnetaan.

8. Työpäivä on ilon päivä

 • Vietämme työssämme valtaosan valveillaoloaikaamme. Me uskomme, että työn tulee olla vahvistava ja voimaannuttava osa tasapainoista elämää ja siksi työ tulisi pystyä tekemään aina ilon kautta.
 • Me luomme yhdessä työilmapiirin, jossa työn tekeminen on hauskaa ja palkitsevaa. Juhlimme yhdessä niin onnistumisia kuin epäonnistumisia.
 • Jos työstä häviää ilo, siitä häviää kaikki. Jos näin käy, otamme asian välittömästi puheeksi ja olemme valmiita ryhtymään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.
Miksi Leidenschaft?

Töillä on tekijänsä.
Sankaritöillä talenttinsa.

Se, jolla on talentti, voittaa. Tätä totuutta julistamme asiakkaillemme ja elämme sitä todeksi omassa arjessamme. Tavoitteenamme on olla yrityskulttuurin kehittäjien tavoitelluin työpaikka. Tarvitsemme kasvavaan joukkoomme myös tyyppejä, joiden intohimona on myyntityö; meillä pääset myymään työelämää paremmaksi!

Tiedämme, että Leidenschaftin oma yrityskulttuuri, se sisäinen todellisuutemme, määrittää menestyksemme rekrymarkkinoilla. Tässä edellisen Siqni-kyselymme tulokset. Nämä asiat saavat työntekijämme liekkeihin ja näin asiat arjessamme toteutuvat.

Organisaation innostava päämäärä ja tavoite 96%
Ammattitaitoiset kollegat 96%
Työpaikan vahva yhteishenki 94%
Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön 91%
Työn ja vapaa-ajan tasapaino 81%

Jos harkitset uraasi laidarina, tsekkaa nämä teemat, jotka koemme Leidenschaftilla työn tekemisen kannalta merkityksellisiksi.

Parempi työelämä, menestyvämmät yritykset

Missionamme on muuttaa suomalainen tapa tehdä töitä. Se tarkoittaa parempia työpaikkoja ja menestyvämpiä yrityksiä. Jos tämä ei saa sinua liekkeihin, älä lue pidemmälle. Sinulla on varmasti hyvä ura edessäsi, mutta jossain muualla.

Yhteisö

Leidenschaft on huippuosaajien vahva yhteisö. Osaamista tärkeämpää meille on kuitenkin aina tyyppi ja asenne. Me haluamme palkata joukkoomme vain sellaisia talentteja, jotka haluavat vuorovaikuttaa ja jotka haluavat olla osa oppivaa yhteisöä. Teemme työtä asiakkaillamme, mutta jokaisella meistä on tiimin tuki takanaan ja kollegoiden numerot suosikkilistoilla. Tapaamme myös säännöllisesti toimistollamme, joko oppimisen tai yhdessäolon tiimoilta. Laidari ei ole koskaan yksin.

Kehittyminen

Olemme kaikki keskeneräisiä ja ylpeitä siitä (paitsi Panu, jonka on kovin vaikea myöntää tätä elämän tosiasiaa). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me laidarit haluamme oppia jatkuvasti lisää, niin yksilöinä kuin yhteisönä. Me opimme yhteisissä projekteissa toisiltamme, me opimme asiakkailtamme, luemme ja kuuntelemme. Meidän kanssamme oppimisella vain taivas on rajana. Me emme halua pelkästään oppia, vaan jakaa oppimaamme. Meillä ei mikään ole niin arvokasta kuin pelata kaveri paremmaksi. Lupaamme, että työskentely Leidenschaftilla nostaa markkina-arvoasi yrityskulttuurin huippuasiantuntijana. Mitäs siihen sanot?

Tekemisen ytimeen

HR on tukifunktio. On aina ollut ja tulee aina olemaan. Voit kutsua itseäsi liiketoiminnan strategiseksi kumppaniksi, mutta päivän päätteeksi olet kuitenkin tukemassa ydinliiketoiminnan olemassaoloa ja onnistumista. Ja tämä kaikki on ihan ok. Mutta, tunne siitä, että on oikeasti liiketoiminnan ytimessä, siinä miksi yritys on perustettu, on huumaava. On hauskaa olla joskus jotain muuta kuin kuluerä. Meillä olet enemmän kuin tekemisen ytimessä: Olet ydin. Jos et ole koskaan sitä kokenut suosittelemme. Kuten sanottu, se on melkoisen mukava tunne.

#TGIM

Maanantain pitää olla viikon paras päivä. Enough said! #TGIM

TÖIHIN MEILLE

Olisitko sinä uusi laidari?

Leidenschaft on perustettu muuttamaan suomalaista työelämää. Me uskomme, että yrityskulttuuri ja parempi johtaminen ovat tämän muutoksen keskiössä. Etsimme jatkuvasti kasvavaan joukkoomme lisää suomalaisen työelämän uudelleenmuotoilijoita.

Jos yrityskulttuuri, sen ymmärtäminen ja muotoilu ovat sinulle sydämen asioita, katsasta avoimet työpaikkamme rekry-sivuiltamme.

OTA YHTEYTTÄ

Mietityttääkö jokin? Älä epäröi, ota yhteyttä!

Me emme halua koskaan syödä yksin. Olemme halukkaita ja innokkaita keskustelemaan kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.

Jos yrityskulttuuri on sinulle tai yrityksellesi tärkeä, ota yhteyttä.