Palvelut

Voiko yrityskulttuuria johtaa?Kyllä voi! Ellet johda sitä niin se johtaa sinua. Leidenschaftilla on yksinkertainen yrityskulttuurin johtamisen (ja muuttamisen) viitekehys sekä prosessi, jonka avulla voit johtaa kulttuuriasi. Alla on kuvattu yrityskulttuurin johtamisen viitekehyksen kolme vaihetta. Meillä on tarjolla palveluita kaikkiin vaiheisiin.

Leidenschaftin kulttuurinjohtamisen viitekehys
Leidenschaftin kulttuurinjohtamisen viitekehys

1. Tule tietoiseksi

Jotta yrityskulttuuria voi johtaa, tulee ymmärtää missä ollaan nyt ja minne halutaan mennä. Kun kulttuuria ryhdytään johtamaan (tai muuttamaan), on kaikkein tärkeintä tulla rehellisen tietoiseksi yrityskulttuurin nykytilasta. Yrityksen on tultava tietoiseksi myös tavoitekulttuuristaan, eli siitä millaisen kulttuurin se uskoo tarvitsevansa menestyäkseen.

Palvelut

2. Muotoile ja rakenna tukevaksi

Kun organisaatiolle on selvää, millainen se haluaa olla, mitä se haluaa saavuttaa ja miten toimimalla se uskoo pääsevänsä tavoitteisiinsa, tulee kulttuuri muotoilla näitä päämääriä ja oivalluksia tukevaksi.

Kulttuuria voi ja sitä tulee muotoilla. Tässä viitekehyksessä muotoilulla tarkoitamme pääsääntöisesti organisaation käytänteiden, rakenteiden, rituaalien ynnä muiden artefaktien muotoilua siten, että ne tukevat tavoitekulttuuria. Muotoilu on sekä uusien toimintamallien luomista että vanhojen purkamista.

Palvelut

3. Elä todeksi

Hyvästä kulttuurista voi tulla nopeasti entinen hyvä kulttuuri, jos toimintatavat unohdetaan tai jos organisaatiota ohjanneista arvoista tulee vuosikertomustavaraa ilman kosketusta yrityksen arkeen.

Yksikään kulttuuri ei ole koskaan valmis. Yrityskulttuuri testataankin alati, jokaisessa teossa, jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Siksi on tärkeää elää toivottua kulttuuria todeksi joka päivä. Kulttuurista pitää siis olla tietoinen ja jokaisen organisaation jäsenen, etenkin sen johtajien, tulee toimia organisaation kulttuurin mukaisesti, sitä tukien kaikissa teoissaan ja toimissaan.

Palvelut

Siqni

Tämän vuosituhannen henkilöstö­kysely.

 

Vanha tapa, jolla henkilöstökyselyitä on toteutettu on tullut tiensä päähän. Siqni®-henkilöstökysely tarjoaa tuoreen, yksilölähtöisen tavan ymmärtää työntekijöitä ja kehittää organisaatiota. Perinteisissä henkilöstökyselyissä kysymme yleensä kysymyksiä, joiden oletamme olevan tärkeitä. Ihmiset vastaavat asioihin, jotka eivät välttämättä ole heille merkityksellisiä. Ja näiden tietojen pohjalta tehdään sitten päätöksiä, kun luulemme kysyvämme ihmisiltä oikeita asioita.

Sen sijaan, että arvattaisiin mitkä ovat oikeat kysymykset, annamme henkilöstön kertoa, mikä heille on kaikista merkityksellisintä. Organisaation kehityspanostukset on kohdennettava sinne, missä niillä on suurin vaikuttavuus. Siqni® auttaa organisaatiota löytämään kipukohdat ja paikat, joissa asiat ovat hyvin.

Siqni® osallistaa työntekijät organisaation kehittämiseen, kysymällä kohdennettuja ehdotuksia organisaation kehittämiseksi ja tuottamalla selkeät, kategorisoidut raportit avoimista vastauksista.

Siqni - Tämän vuosituhannen henkilöstökysely
OTA YHTEYTTÄ

Heräsikö kysymyksiä?
Kerromme mielellämme lisää.

Me emme halua koskaan syödä yksin. Olemme halukkaita ja innokkaita keskustelemaan kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.

Jos yrityskulttuuri on sinulle tai yrityksellesi tärkeä, ota yhteyttä.