Palvelumme

Muutamme työelämää, kulttuuri kerrallaan.

Organisaatiot eivät enää tarvitse HR:ää sen klassisessa merkityksessä, vaan jotain aivan uutta. Yrityskulttuuri ja sen osaava johtaminen on ratkaiseva menestystekijä. Autamme organisaatioita rakentamaan yrityskulttuureita, jotka tuottavat kilpailuetua.

Alla esimerkkejä palveluistamme. Mitä ikinä tarvitsetkaan yrityskulttuurin saralla, me voimme auttaa. Big time.

Asiakkaat

Yli 100 yritystä ei voi olla väärässä.

01 – Yrityskulttuurin ABC

Perusymmärrys yrityskulttuurista.

Yrityskulttuurin ABC

Mitä tarkoitetaan yrityskulttuurilla? Miksi se on tärkeää? Kenen vastuulla se on? Vai voiko yrityskulttuuria edes johtaa?

Suomen selkein, seikkaperäisin ja viihdyttävin valmennus yrityskulttuurista. Valmennuksen päätavoite on innostaa ja saada osallistujat kartalle siitä, mitä yrityskulttuurilla oikeasti tarkoitetaan ja miten sitä voidaan johtaa. Valmennuksessa avataan yrityskulttuuria käsitteenä sekä yrityskulttuurin merkitystä yritysten menestyksessä. Käymme läpi sen, mistä tietoinen yrityskulttuuri koostuu ja miten sitä konkreettisesti johdetaan. Valmennus pohjautuu Panu Luukan Yrityskulttuuri on kuningas -kirjaan ja siinä, kuten kirjassa, on sopivasti teoriaa ja riittävästi käytäntöjä.

Valmennuksen kesto taukoineen on tarpeestanne riippuen 2-4 tuntia. Lopputuloksena osallistujilla on jaettu yhteinen ymmärrys yrityskulttuurista, sen merkityksestä ja sen johtamisesta.

02 – Tavoitekulttuuri-työpaja

Yhteinen suunta kulttuurille.

Tavoitekulttuuri-työpaja

Yrityskulttuurilla ei ole itseisarvoa. Se on työkalu, jonka ainoa tehtävä on mahdollistaa yrityksen tavoitteiden toteutuminen. Leidenschaft on kehittänyt tavoitekulttuurin määrittelyyn canvas-työkalun, joka luo pohjan yrityksen tavoitekulttuurin ymmärtämiselle, sanoittamiselle ja johtamiselle.

Tavoitekulttuuri-työpaja on kaksiosainen: Ensimmäinen osuus on Yrityskulttuurin ABC-valmennus, joka vastaa kysymyksiin: mikä, miksi ja miten? Jälkimmäisessä osiossa määritellään yrityksen tavoitekulttuurin kulmakivet canvas-työkalun avulla. Työtapa on keskusteleva ja oivalluttava. Osallistujien välinen dialogi avaa ymmärrystä osallistujien ajatteluun ja lisää täten ryhmän keskinäistä ymmärrystä.

Lopputulemana yritys saa canvaksiin kuvatut tavoitekulttuurin kulmakivet ja osallistujilla on yhtenäinen ymmärrys yrityskulttuurista käsitteenä sekä sen johtamisesta. Tavoitekulttuuri-canvas toimii jatkossa konkreettisena apuna johtamisen toimenpiteitä suunniteltaessa ja priorisoitaessa.

Työpajan kokonaiskesto 1,5 päivää (klo 9-16 ja 9-12).

03 – Yrityskulttuuri Due Diligence

Ota rehellinen ote yrityskulttuurista.

Yrityskulttuuri Due Diligence

Jokaisella organisaatiolla on kulttuurinsa, joko tietoinen tai tiedostamaton. Tiedätkö sinä, millainen organisaatiosi vallitseva kulttuuri on? Entä oletteko määrittäneet tavoitekulttuurinne?

Yrityskulttuurin due diligence -hankkeella selvitämme, millainen vallitseva kulttuurinne on suhteessa tavoitekulttuuriinne. Vallitseva kulttuuri tulee aina selvittää työntekijöiden näkökulmasta. Kulttuuri DD:ssa teemme sen jalkautumalla arkeen – haastattelemalla, kuuntelemalla, olemalla läsnä ja käymällä läpi kaikki organisaation yrityskulttuuriset rakenteet. Selvitystyö tehdään tiiviinä pakettina 1-2 kuukaudessa, jonka jälkeen käymme tulokset läpi kanssanne.

Analyysimme nykykulttuuristanne luo erinomaisen, ja välttämättömän, pohjan kulttuurin ymmärtämiselle, johtamiselle ja muotoilulle. Kerromme mitkä seikat rakentavat tavoitekulttuurianne ja mitkä estävät sen toteutumisen. Nostamme esiin konkreettisia kehityskohteita ja ideoita siihen, miten yritystä johdetaan kohti sellaista tavoitekulttuuria, joka toteuttaa yrityksen strategian.

04 – Arvojen muotoilu

Vahva yrityskulttuuri rakentuu aina arvoille.

Muotoilemme yrityksenne näköiset arvot

Arvot ovat vahvin johtamisen välinen. Arvojen tehtävänä on kertoa henkilöstölle, miten toimimalla yrityksessä toimii oikein ja miten toimimalla yritys uskoo pääsevänsä tavoitteisiinsa.

Mielestämme arvoprosessi ei ole konsensusharjoite. Emme myöskään usko, että arvoprosessin demokratisoiminen on tarpeellista, sillä lähtökohtaisesti se luo työntekijöille vain illuusion vaikutusmahdollisuudesta. Arvojen pitää tulla yrityksen omistajilta ja/tai toimivalta johdolta, sillä heidän sitoutumisensa arvoihin on ensisijaisen tärkeää. Työntekijät toki sitoutetaan prosessiin, mutta kutsu meidät kertomaan miten ja missä vaiheessa.

Toimimme arvojen muotoilijoina ja sanoittajina sekä vastaamme koko prosessin fasilitoimisesta ja johtamisesta. Lopputulemana ovat selkeästi sanoitetut ja innostavat arvot, jotka ohjaavat kaikkea arjen toimintaa. Tämän lisäksi voimme auttaa teitä viemään arvot organisaationne arkeen.

05 – HRAAS

Vuokraa uuden ajan HR-ammattilainen. Palveluna.

HR as a Service

Pitäisikö palkata HR- tai HC-tiimi? Tai räjäyttää nykyinen? Toimitusjohtaja ei ehdi, myyntijohtajaa ei kiinnosta eikä talousjohtaja osaa. Emme ole varmoja haluammeko perustaa omaa tiimiä. Riittääkö meille töitä kokopäiväiselle henkilöstöihmiselle? Millaisen henkilön tarvitsemme? Minkälaisen ihmisen saamme?

Kysymyksiä on paljon. Hyvä vastaus moniin näistä kysymyksistä on Leidenschaftin HR palveluna. Olemme auttaneet HRaaSin avulla yritysjohtoa johtamaan kulttuureitaan niin pörssiyhtiöissä kuin neljän hengen start-upissa. Olemme luoneet rakenteita kasvulle, tai hoitaneet välivaiheen, kun entinen HR on lähtenyt ja uutta ei ole vielä rekrytoitu. Olemme olleet apuna myös yritysjärjestelyä tehtäessä ja niin edelleen ja niin edelleen.

Kaikkia HRaaS palveluitamme yhdistää se, että asiantuntijamme keskittyy yrityskulttuuria rakentavien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lounarien jakamiset ja lomakirjapidon jätämme muiden HR-talojen tehtäväksi.

Teemme töitä monesti työpareina, jolloin asiakkaamme käytössä on toisiaan täydentävää erityisosaamista. Näin osaavat johtoryhmätason ammattilaisemme pystyvät tarttumaan työhön välittömästi ja saamaan tuloksia aikaan ensimmäisestä päivästä lähtien.

Siqni

Tämän vuosituhannen henkilöstökysely.

Vanha tapa, jolla henkilöstökyselyitä on toteutettu on tullut tiensä päähän. Siqni -henkilöstökysely tarjoaa tuoreen, yksilölähtöisen tavan ymmärtää työntekijöitä ja kehittää organisaatiota. Perinteisissä henkilöstökyselyissä kysymme yleensä kysymyksiä, joiden oletamme olevan tärkeitä. Ihmiset vastaavat asioihin, jotka eivät välttämättä ole heille merkityksellisiä. Ja näiden tietojen pohjalta tehdään sitten päätöksiä, kun luulemme kysyvämme ihmisiltä oikeita asioita.

Sen sijaan, että arvattaisiin mitkä ovat oikeat kysymykset, annamme henkilöstön kertoa, mikä heille on kaikista merkityksellisintä.Organisaation kehityspanostukset on kohdennettava sinne, missä niillä on suurin vaikuttavuus. Siqni® auttaa organisaatiota löytämään kipukohdat ja paikat, joissa asiat ovat hyvin.

Siqni® osallistaa työntekijät organisaation kehittämiseen, kysymällä kohdennettuja ehdotuksia organisaation kehittämiseksi ja tuottamalla selkeät, kategorisoidut raportit avoimista vastauksista.

Siqni - Tämän vuosituhannen henkilöstökysely
OTA YHTEYTTÄ

Heräsikö kysymyksiä?
Kerromme mielellämme lisää.

Me emme halua koskaan syödä yksin. Olemme halukkaita ja innokkaita keskustelemaan kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.

Jos yrityskulttuuri on sinulle tai yrityksellesi tärkeä, ota yhteyttä.