Esihenkilöroolin muotoilu

Esihenkilöt ovat tavoitekulttuurin rakentajia.

Organisaationne esihenkilöt ovat avainasemassa tavoitekulttuurinne rakentamisessa. Siksi on tärkeää, että he tiedostavat roolinsa tärkeyden, innostuvat siitä ja saavat johtamistyölleen uutta suuntaa ja syvempää merkitystä.

Miksi esihenkilön roolikuvaus?

  • Kuvaa sen, millaista ihmisten johtamista esihenkilöltä juuri teidän organisaatiossanne odotetaan
  • Auttaa viestimään tavoitekulttuuristanne käytännönläheisesti ja konkreettisesti
  • Ohjaa esihenkilöitä tekemään valintoja päivittäisessä johtamisessaan
  • Kehittää organisaation johtamisosaamista
  • Tukee tulevien esihenkilöiden valinnoissa, kun roolin vaatimukset on selkeästi ja avoimesti viestitty

Mitä saat, kun tilaat meiltä esihenkilöroolin kuvauksen?

Peilaamme esihenkilöroolia aina organisaationne tavoitekulttuuriin.

Kun organisaationne on määritellyt tavoitteet eli sen, millaista kulttuuria organisaationne tarvitsee menestyäkseen, voidaan tätä tavoitetta vasten määritellä myös esihenkilöiden rooli ja johtamisen periaatteet. On ensiarvoisen tärkeää, että esihenkilönne edustavat organisaationne arvoja ja elävät todeksi juuri teidän tavoitekulttuurianne.

Työskentelytapamme on osallistava ja tehokas.

Lähdemme liikkeelle aina työntekijäymmärryksestä. Otamme määrittelytyöhön mukaan niin ylimmän johdon kuin työntekijätkin – sekä tietenkin esihenkilöt itse. Johdolta haluamme kuulla, millaisia odotuksia heillä on esihenkilötyötä kohtaan ja työntekijöiltä haluamme kuulla, millaista johtamista he tarvitsevat onnistuakseen. Esihenkilöiltä on tärkeää kuulla, mikä heitä motivoi ja mihin he tarvitsevat tukea. Kerätyn ymmärryksen pohjalta laadimme esihenkilöroolin kuvauksen, joka auttaa johtamaan kulttuurianne sovittuun suuntaan yhteisin keinoin. Voimme auttaa esihenkilöroolin käyttöönotossa ja ylläpitämisessä mm. valmentamalla esihenkilöitänne roolin mukaiseen toimintaan.

Esimerkki:

Organisaationne menestys edellyttää innovointia. Esihenkilöillänne on suuri vaikutus siihen, rakentuuko tiimeissä sellainen ilmapiiri, joka kannustaa kehittämään yhdessä: onko turvallista kokeilla, saako epäonnistua, opimmeko kokemuksista. Määritämme roolin, joka tuo esiin odotukset ja suunnan esihenkilön johtamistavalle. Autamme esihenkilöitänne valmennuksen keinoin vahvistamaan juuri teidän organisaation tilanteeseen ja tavoitekulttuuriin oikeanlaista johtamistapaa. Valmennuksemme ovat käytännönläheisiä, osallistavia ja innostavia. Valmennamme aina organisaationne tavoitteet, tilanne ja tarpeet huomioiden – tavoitekulttuuri ja ihminen aina keskiössä.

Autetaanko esihenkilöitänne onnistumaan kulttuurin mukaisessa johtamisessa?

Ota yhteyttä!

Emmi Kantonen

johtaja, asiakkuudet ja palvelut

Emmi keskustelee kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä olet. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä.

emmi@leidenschaft.fi

0503708419

Ota yhteyttä

Tai jätä meille yhteydenotto­pyyntö!

Me emme halua koskaan syödä yksin. Olemme halukkaita ja innokkaita keskustelemaan kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.

Jos yrityskulttuuri on sinulle tai yrityksellesi tärkeä, ota yhteyttä.