Me olemme Leidenschaft

Suomen ainoa
yritys­kulttuuri­toimisto.

Suomi tarvitsee intohimoisemman työelämän. Intohimo synnyttää innovaatioita. Intohimo luo huikeita asiakaskokemuksia, vie organisaatioita ja ihmisiä eteenpäin. Se ei syty käskemällä, eikä intohimoa saada toivomalla, vaan se edellyttää tekoja. Intohimo on työntekijän lahja sellaiselle organisaatiolle, joka hänen mielestään ansaitsee sen.

Meidän intohimomme on muotoilla kulttuureita, joissa työstä ja intohimosta voidaan ja uskalletaan puhua samassa lauseessa. Me autamme sinua luomaan kulttuuristasi kilpailuedun.

Yrityskulttuuri

Kult­tuuri on yrityk­sen kaikki.

Yrityskulttuuri sitä, yrityskulttuuri tätä. Niin, puhumme paljon yrityskulttuurista, koska se on ydinosaamisalueemme. Uskallamme kuitenkin sanoa, että yrityskulttuurilla ei ole itseisarvoa. Yksikään yritys ei ole olemassa ollakseen hieno yrityskulttuuri. Yrityskulttuuri on aina ”vain” työkalu, jonka tehtävänä on mahdollistaa yrityksen tavoitteiden saavuttaminen ja sen olemassaolon syyn toteutuminen.

Kulttuuri on kuitenkin erittäin vahva työkalu. Se ei ole arkki hiekkapaperia,  se on nippu dynamiittia. Kulttuurin voima pitää ymmärtää ja sitä pitää osata johtaa. Me Leidenschaftin kokeneet ammattilaiset pystymme auttamaan organisaatiota kuin organisaatiota saamaan otteen kulttuuristaan ja tukemaan organisaatiota monin eri tavoin kulttuurin johtamisessa.

Mitä tekee Leidenschaft?

Kuskin paikal­la/paikal­le kulttuuri­asioissa.

Jokaisella yrityksellä on kulttuuri. Se on joko johdettu, tai sitten se tapahtuu. Hyvä ja organisaation tavoitteita tukeva kulttuuri johdetaan ja tehdään, huonon kulttuurin saa johtamatta.

Me olemme erikoistuneet yrityskulttuurien ymmärtämiseen, sanoittamiseen, muotoiluun ja niiden johtamiseen. Emme kuitenkaan voi tuoda teille hyvää kulttuuria ulkopuolelta. Autamme sinua rakentamaan voittavan kulttuurin, mutta teemme sen aina yhdessä sinun ja organisaatiosi kanssa.

Liity joukkoon

Tyytyväisiä asiakkai­tamme

Inspiraatio

Suomi tarvitsee into­himoisemman työelämän.

Kaikki alkaa yrityskulttuurista. Oikeanlainen yrityskulttuuri rakennetaan jokaisen yrityksen omista lähtökohdista; sitä ei voi kopioida.

Voittavan kulttuurin rakentaminen edellyttää työntekijäymmärrystä. Sen ja yrityskulttuurin avulla muodostetaan toivotunlainen työntekijäkokemus, joka taas johtaa toivottuun asiakaskokemukseen; näiden kokemusten rajapinnassa syntyvät organisaation todellinen brändi ja maine.

Parhaimmillaan asiakaskokemus johtaa asiakasuskollisuuteen, joka lopulta määrittää yrityksen menestyksen. Kaikki lähtee organisaation ihmisistä ja kulttuurista, joka ohjaa heidän toimintaansa. Siksi kulttuuri on kuningas.

Tämä helppolukuinen – ja räväkkä – kirja auttaa tämän vuosituhannen johtajia sekä ymmärtämään että johtamaan yrityksen kulttuuria.

Näin kertoo Yrityskulttuuri on kuningas -kirjan takakansi. Tämän kattavan yrityskulttuurin perusteoksen on kirjoittanut yrityksemme co-founder Panu Luukka.

yrityskulttuurikirja
Ota yhteyttä

Voimmeko auttaa? Ota yhteyt­tä!

Jos yrityskulttuuri, sen johtaminen tai muuttaminen askarruttavat sinua, käänny rohkeasti puoleemme. Keskustelemme kanssasi mistä tahansa haasteesta tai mahdollisuudesta, jonka äärellä päiväpainisi käyt. Jos hyvin käy, voimme löytää yhdessä ratkaisun haasteisiisi. Olemme myös rohkeita sanomaan ei, jos emme ole parhaimmillamme haasteesi ääressä. Kanssamme vietetty tunti on varmasti hyödyllinen.


Tunnusta into­himoa,
tilaa uutis­kirje.

Jos sinua kiinnostaa kuulla työelämän ajankohtaisia asioita yrityskulttuurin näkökulmasta intohimoisesti kirjoitettuina, olet saapunut oikeaan paikkaan. Lupaamme ettemme käytä luottamustasi väärin.