CASE – ROVIO STOCKHOLM

Rovion Tukholman studiossa vahvistetaan suorituskykyä inhimillisellä otteella.

Pelinkehittäjäyhtiö Rovion studiolla Tukholmassa työskentelee yli 80 kansainvälisestä osaajasta muodostuva tiimi, joka muodostaa tiiviin ja välittävän yhteisön. Angry Birds 2 -peli on Tukholman studion suuri onnistuminen, mutta samalla se myös leimaa. Yhtiössä halutaan varmistaa, että hittilanseerauksia tuodaan markkinoille myös tulevaisuudessa. Siksi Rovion Tukholman studiolla päätettiin selvittää, millainen kulttuuri vahvistaa suorituskykyä niin, että luovuutta ruokkiva inhimillisyys säilytetään. 

tausta-roarrr

Rovion Tukholman studion lähtötilanne

  • Syksyllä aloittanut uusi studion vetäjä
  • Strategiaa selkeytetty
  • Tavoitteena lanseerata uusi peli 2022
  • Haluttiin selvittää, millainen kulttuuri mahdollistaa strategian onnistumisen

Yhteistyö Leidenschaftin kanssa aloitettiin marraskuussa 2020. Tiina Laine ja Panu Luukka aloittivat työn nykykulttuurin selvityksestä täysin virtuaalisesti. 11 Tukholman studion johtoryhmäläisen kanssa pidettiin yksilöhaastattelut, joissa saatiin ensituntumaa tekemiseen. Keskusteluissa porauduttiin syvälle tekemisen ytimeen: Mitä olemme, miksi olemme olemassa, mikä minua innostaa?

Tukholman studion johtoryhmä aloitti Leidenschaftin johdolla strategian toteutumisen mahdollistavan tavoitekulttuurin määrittelyn. Työpajassa vallitsi luottamuksen ja avoimuuden ilmapiiri. Fasilitoidussa virtuaalikeskustelussa vaikeistakin asioista puhuttiin avoimesti ja syvällisesti. Pohdinnat osoittautuivat arvokkaiksi ja ne osaltaan tiimiyttivät Tukholman studion johtoryhmää entisestään.

Samaan aikaan Siqni-kyselyllä selvitettiin studion työntekijöiden motivoitumisen ja hyvinvoinnin kannalta merkityksellisimpiä asioita. 75 prosenttia studion työntekijöistä vastasi kyselyyn. Siqnin tulosten perusteella studion vahva yhteishenki ja inklusiivinen kulttuuri arvostettiin korkealle.

Siqni-kyselyn lisäksi studion työntekijöitä kuultiin ryhmähaastatteluissa. Ryhmähaastatteluihin osallistui 48 roviolaista 9 hengen ryhmissä. Keskustelut syvensivät Siqni-tuloksia. Kuva organisaation vahvuuksista vahvistui, mutta samalla nousivat esiin myös kulttuurin haasteet.

Mitä teimme Rovion Tukholman studiolla?

Oivallus yhteisestä suunnasta

Tulokset valmistuivat heti uuden vuoden 2021 alkupäivinä. Tukholman studion johtoryhmälle kuvattiin nykykulttuuri, kulttuuriset vahvuudet ja kipupisteet sekä suositukset jatkotoimenpiteistä. Leidenschaftin visuaalinen esitys jätti tunnejäljen, joka varmimmin johtaa myös muutokseen. Myös studion henkilöstölle jaettiin tietoa hankkeen tuloksista yhteisessä infotilaisuudessa.

”Se oli suoraa puhetta rakkaudella, ei pään silittelyä. Se, että Rovion Tukholman studiolla oli valmius ja halu jakaa tieto avoimesti henkilöstölle, on iso juttu. Se rakentaa polkua avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Pelikehityksessä ketteryys, avoimuus ja sisäinen keskustelu riittävän aikaisessa vaiheessa on tärkeää”, Tiina huomauttaa.

Hankkeen myötä kuva studion yhteisestä ja yhdistävästä suunnasta kirkastui. Leidenschaft auttoi studion johtoa huomaamaan, että kaikki menestyksen elementit olivat jo olemassa, nyt niistä tultiin vain tietoisemmiksi. Tahtotilan sanoitus, eli se missä liigassa halutaan pelata, on vielä työn alla. Jatkossa Rovion Tukholman studiolla halutaan haastaa ja vaatia enemmän, mutta se edellyttää vahvaa luottamusta, psykologista turvallisuutta ja avointa keskustelua. Muutoksista ja vaikeistakin asioista puhuminen kuitenkin kannattaa, sillä ne osaltaan lisäävät turvallisuuden tunnetta.

Kulttuurin eteen ollaan Rovion Tukholman studiolla valmiita tekemään töitä. Studion johtoryhmän kokouksissa on jatkossa säännöllisesti kulttuurifokus. Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma jaetaan myös studion henkilöstön kanssa, jotta varmistetaan että teot myös viedään käytäntöön. Suositusten mukaisesti studiolla kokeillaan vuosineljänneksittäin järjestettäviä Ask Me Anything -tilaisuuksia. Työntekijäkokemusta vahvistetaan entistä tietoisemmin. Siqni-keskustelut ovat siinä hyvänä tukena.

Asiakkaan suusta

“Leidenschaft auttoi meitä avaamaan vaikeitakin keskusteluja, joita emme käyneet tarpeeksi usein. Yhdessä Panun ja Tiinan kanssa pystyimme tunnistamaan kuka meidän tulee olla, jotta voimme saavuttaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteemme.”

Andy Muesse, Head of Studio 

rovio

Mitä saimme aikaan?

  • Yhteisen suunnan kirkastaminen
  • Selkeät askelmerkit yrityskulttuurin johtamiseen siten, että kulttuuri mahdollistaa suorituskeskeisemmän strategian toteutumisen
  • Rehellisen ja avoimen dialogin vahvistaminen koko organisaatiossa
  • Pitkän tähtäimen toimintasuunnitelma ja kulttuurikeskeinen päätöksenteko
  • Työntekijäymmärryksen kehittäminen
Tiimi
026 Tiina Laine LOW RES

Tiina Laine

Yrityskulttuurimuotoilija
0400-184 953
tiina@leidenschaft.fi

013 Panu Luukka LOW RES

Panu Luukka

Yrityskulttuurimuotoilija
040-530 0889

OTa yhteyttä

Piditkö lukemastasi?

Jätä yhteystietosi, niin vaihdetaan ajatuksia yrityskulttuurinne tavoitteellisesta kehittämisestä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.