Miten arvoja eletään todeksi?

arvot, arvoja

Kirjoitin viime viikolla blogin arvojen luomisesta. Luomisen jälkeen tärkein vaihe on vasta edessä: arvojen ja kulttuurin todeksi eläminen – joka päivä.

Kun arvot on tunnistettu, tarinallistettu ja visualisoitu, aloitetaan aktiivinen työ arjessa. Arvot punnitaan niin hyvinä, kuin huonoinakin hetkinä. Niiden on tarkoitus auttaa päätöksenteossa ja ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan.

Arvojen konkretisoiminen

Vaikka arvot olisi sanoitettu kuinka hyvin tahansa, on johdon näytettävä esimerkkiä niiden toteuttamisessa arjessa. Ensimmäinen käytännön teko voi olla strategian avaaminen ja arvojen esiintuominen jokaisen päätöksen yhteydessä. Arvot tuodaan esille kaikessa kirjallisessa ohjeistuksessa. Ensimmäinen askel voi olla jokaisen tuotetun materiaalin yhteyteen liitetty kuva arvoista.

Yksi monissa yrityksissä toimiva arvojen ilmentymä on kulttuurisankareiden palkitseminen kesäjuhla- tai joulujuhla-aikaan. Siinä nostetaan esille arvojen mukaan esimerkillisesti toimineita henkilöitä. Näitä henkilöitä on tärkeää nostaa esiin ja pitää silmällä. He näyttävät esimerkkiä arvojen elämisestä ja inspiroivat muita samaan.

Vaikka monesti vitsaillaan arvotauluista, on arvojen visuaalinen ja fyysinen esiintuonti todettu toimivaksi ja tehokkaaksi keinoksi monessa menestyvässä yrityksessä. Seinille voidaan maalata arvoja sanalliseen tai kuvitukselliseen muotoon. Vessan oviin voi kirjoittaa muistutuksen vitsikkäämmässä muodossa. Voidaan tehdä mukia, lakkia tai paitaa. Näistä vinkkinä: kun käyttää asiantuntijaa, loistavaa copya tai graafista suunnittelijaa, voi tuotteista tehdä sellaisia, että ihmiset niitä myös käyttävät. Pyydän siis panostusta, jotta vältytään niiltä huoneentauluvitseiltä.

Arvot avuksi ristiriitatilanteissa

Arvoihin liittyen vaikein teema on hankaliin aiheisiin puuttuminen, se on luonnollisesti epämiellyttävää. Olen kuitenkin huomannut, että arvot ovat mitä parhain työväline näissä tilanteissa. Niiden kautta epäsopivaan käytökseen tai vaikka ristiriitatilanteeseen on helpompi päästä käsiksi. Asia pysyy pois henkilökohtaiselta tasolta ja sen pystyy linkittämään yritykseen ja yhteisöön – näin meillä toimitaan, tätä meillä ei sallita.

Arvojen todeksi elämistä on myös mahdollista mitata ja tätä onkin syytä tehdä säännöllisesti. Mittaaminen tapahtuu esimerkiksi samantyylisellä prosessilla kuin arvojen luonti, mutta kevyemmällä versiolla.

Luoduista arvoista pidettävä kiinni

Isojen muutosten yhteydessä, esimerkiksi visiota tai strategiaa tarkistettaessa tai vaikkapa johdon vaihtuessa, on syytä pohtia, ovatko arvot edelleen relevantit. Muissa tilanteissa luoduista arvoista on tärkeää pitää kiinni, sillä niiden on tarkoitus ohjata toimintaa pitkällä aikavälillä. Arvot ovat yksi yrityksen isoimmista tukipilareista ja parhaimmillaan niitä asioita, mihin ihmiset luottavat eniten isojen muutosten tai myllerrysten hetkellä.

Lue miten asiakkaamme lähti elämään arvoja todeksi: Cloud2 – Yrityskulttuurimatka – Leidenschaft