Miten arvoja luodaan ja työstetään?

arvot

Arvot kertovat meille, miten toimimalla pääsemme tavoitteisiimme, lähemmäs inspiroivaa visiota. Ne toimivat yrityskulttuurin tukevana pohjana, sekä henkilöstön että asiakaskunnan sitouttajina. Ne erottavat meidät kilpailijoista.

Arvot tukevat strategian toteutumista, mutta niiden tulee olla pitkäkestoisempia kuin strategia. Arvojen on siis tarkoitus johtaa ja ohjata toimintaa pidemmällä tähtäimellä. Hyvin muotoillut, johdetut ja arjessa todeksi eletyt arvot auttavat henkilöstöä toimimaan itsenäisesti ja tekemään oikeita päätöksiä.

”Yrityskulttuuri on kaikki se mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa” – arvot kertovat tässä sen, miten ihmiset toimivat. Ja vielä toinen tärkeä totuus perään: ”Yrityskulttuuri on aina olemassa” – samoin on arvojen kanssa. Tärkeää onkin siis, että arvot tiedostetaan ja niitä johdetaan systemaattisesti.

Miten arvoja sitten työstetään?

Me Leidenschaftilla olemme olleet tukena ja apuna arvojen synnyttämisessä monissa erilaisissa yrityksissä. Työ on erittäin antoisaa ja tietysti vaikeaa kuin mikä. Ulkopuolinen ei kuitenkaan voi luoda yrityksen arvoja, vaan meidän roolimme on enemmän ymmärryksen luonti sekä arvojen työstämisprosessin fasilitointi. Autamme myös sanoittamisessa, mutta arvoja me emme valitse ikinä. Niistä päättää ja ne omistaa aina yritys.

Arvot voidaan jakaa nyky- ja tavoitearvoihin. Nykyarvot ovat niitä arvoja, jotka elävät tällä hetkellä arjen toiminnassa ja ajatusmaailmassa. Tavoitearvot ovat niitä, joita kohti meidän on päästävä, jotta toimimme ja ajattelemme yrityksen tavoitteita tukevasti tulevaisuudessa vielä paremmin.

Arvojen luontiin tarvitsemme:

  1. Ymmärryksen nykytilasta eli siitä,

    a) mitkä arvot ohjaavat yrityksen perustajia/omistajia/johtoa

    b) mitkä arvot tällä hetkellä aidosti ovat toiminnassa koko yrityksen tasolla.

  2. Tavoitteita silmällä pitäen meidän on myös tunnistettava, minkälaista toimintaa tarvitsemme lisää tulevaisuudessa.

Arvotyöhön voidaan ja on suotavaa osallistaa koko henkilöstö. On kuitenkin tärkeää tiedostaa ja myöntää, että arvot ja niiden kautta johtaminen kumpuavat aina perustajien/omistajien/johdon arvomaailmasta ja ihmiskäsityksestä. Kaikilla asioilla on myös oltava omistajuus. Arvojen  ja koko yrityskulttuurin suhteen omistajuus on loppujen lopuksi yrityksen johdolla ja erityisesti toimitusjohtajalla.

Apukysymyksiä arvojen luontiin:

  • Ketkä ovat sankareitamme? Ketkä edustavat arvoja, joita haluamamme ja joita tarvitsemme? Miten nämä ihmiset sanoittavat yrityksen arvomaailmaa ja miten muut kuvaavat heitä?
  • Miten meillä oikeasti toimitaan tällä hetkellä? Ovatko nykyiset arvomme totta ja kuinka kaukana haluamamme tavoitearvot ovat nykyisestä arjestamme? Tätä voi selvittää haastatteluilla tai kyselyllä. Monesti yhteinen työstö ja keskustelu workshopin muodossa on kaikkein hedelmällisin ja tehokkain.
  • Olemmeko valmiita panostamaan valittuihin arvoihin ja niiden toteutumiseen sekä aikaa että rahaa? Jos ei, niitä ei kannata ottaa käyttöön.
  • Noudatetaanko yrityksen arvoja, vaikka siitä ei erikseen palkita? Arvotyötä arjessa voi tukea nostoilla ja palkitsemisella. Se ei kuitenkaan saa olla itseisarvo.

Arvojen sanottaminen ja visualisointi on yllättävän haastavaa. Hyvin harvoin siinä onnistutaan ilman asiantuntija-apua. Vinkkini tähän siis on, että säästä itseäsi hermoromahdukselta ja palkkaa osaaja ainakin tämän osuuden hoitoon.

Arvotyöstämme on kirjoitettu myös case-esimerkki, voit lukea sen täältä.