CASE – Helen arvot

Arvoista ilmaa siipien alle!

Helen on yksi Suomen suurimmista energiakonserneista. Toimialan murros pakotti Helenin muuttamaan toimintaansa radikaalisti, myös sisäisesti. Arvoja, ohjeita, periaatteita ja linjauksia oli kertynyt mittava määrä, mutta ne eivät enää ohjanneet arkipäivän valintoja kirkkaasti samaan suuntaan. Helen teki rohkean brändi- ja strategiauudistuksen keväällä 2019 eikä uudistus jäänyt ulkoisiin seikkoihin tai powerpointteihin.

helen_1

Helenin lähtötilanne

  • Helenin brändi ja strategia muutettiin ja yrityskulttuuri oli saatava mukaan.
  • Johtoryhmä havahtui, että nykyisellä kulttuurilla ei saavuteta tulevaisuuden tuloksia.
  • Nykyiset arvot eivät ohjaa ihmisten toimintaa oikeaa suuntaan.
  • Henkilöstö haluttiin ottaa mukaan uudella tavalla.

Nykykulttuurin selvittämisestä arvojen työstöön

Toimialan murros pakotti Helenin muuttamaan toimintaansa radikaalisti, myös sisäisesti. Arvoja, ohjeita, periaatteita ja linjauksia oli kertynyt mittava määrä, mutta ne eivät enää ohjanneet arkipäivän valintoja kirkkaasti samaan suuntaan. Organisaation johto ja henkilöstö koki, että nykyisellä kulttuurilla ei saataisi aikaan tulevaisuuden tuloksia. Siksi Helenin oli määritettävä, millainen kulttuuri mahdollistaisi vision ja strategian toteutumisen.

Aloitimme muutoksen kulttuurin due diligence -kartoituksella. Tuloksena saimme kuvauksen kulttuurin nyky- ja tavoitetilasta. Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua työhön Siqni-kyselyn avulla. Johtoryhmässä pohdittiin Leidenschaftin tavoitekulttuuricanvasien äärellä mm. ihmiskäsitystä ja strategian edellyttämää tapaa toimia. Kulttuurista tuli näkyvä ja johdettava. Nykykulttuurin analyysin ja tavoitekulttuurin määrittelyn pohjalta kirkastuivat Helenin uudet arvot: yhteistyön mestaruus, maailmanluokan osaaminen, ihmiseltä ihmiselle ja pane tuulemaan.

asiakkaan suusta
rauha

Leidenschaftin rohkeus ja ammattitaito arvojen sanoittamisessa oli meille valtavan arvokasta. Uskallus ja kyky kiteyttää arvot mieleen ja kieleen tarttuvalla tavalla innosti meidät johtona ja insinööritalona pukemaan abstraktia kulttuuria konkreettisiksi arvoiksi, joihin heleniläiset samaistuivat ja jotka innostivat kulttuurimuutokseen.

 

Rauha Bato-Liukkonen
Helen

Kulttuurin kehittäminen on yhteinen matka 

Arvot julkistettiin kaikkien heleniläisten yhteisessä juhlassa. Festarihengessä järjestetyssä juhlassa oli panostettu uuden kulttuurin mukaiseen rentoon meininkiin eli tarjolla oli runsaasti naurua ja positiivisuutta. 

”Töitä me osataan tehdä, mutta välillä puuttuu ilmaa siipien alta, nyt sitä tuli!” ”Parasta oli, että lähes koko henkilöstö on ollut mukana arvojen julkistuksessa!” Osallistujapalautteita arvojen lanseerausfestareilta. 

Arvot voi lanseerata vain kerran. Siksi yhteinen, hyvin valmisteltu lanseeraustilaisuus on tärkeä. Arvojalkautustyötä jatkettiin tiimien fasilitoiduilla arvokeskusteluilla ja kulttuuristrategian rakentamisella. Palautteen mukaan 86 % heleniläisistä kokee arvot tärkeinä ja inspiroivina 

”Due diligence -projekti ja arvokeskustelut ovat vahvistaneet ymmärrystämme työntekijöille merkityksellisimmistä asioista. Arvot ohjaavat HR-prosessiemme ja -järjestelmiemme uudistustyötä 2020. Arvoteot ovat osa johtoryhmän kokousten vakioagendaa ja työntekijäkokemuksen kehittäminen on tekemisen keskiössä.” 

Muutoksesta kertoo myös Helenin eNPS, joka nousi 11 yksikköä puolessa vuodessa. Yritys menestyy parhaiten, kun sen strategia ja kulttuuri ovat linjassa keskenään. Heleniläiset saivat uudistetuista arvoista ”ilmaa siipien alle” – nyt on jokaisen lupa lentää! 

Mitä teimme Helenillä?

  • Teimme Helenillä kulttuurin due diligence – selvityksen heidän nykykulttuuristaan.
  • Valmensimme johtoryhmää yrityskulttuurista ja samalla he määrittelivät Helenin tavoitekulttuurin.
  • Työntekijäymmärryskyselymme Siqni, jolla selvitimme koko henkilöstölle tärkeimmät asiat työelämässä.
  • Arvot, jotka ohjaavat toimimaan yhteisellä, tavoitekulttuurin mukaisella tavalla arjessa.
  • Arvojen sanoittaminen, lanseeraaminen ja arkeen vieminen.
Tiimi
Tiina Laine, yrityskulttuurimuotoilija

Tiina Laine

yrityskulttuurimuotoilija
+358 40 018 4953
tiina@leidenschaft.fi

panu-luukka

Panu Luukka

yrityskulttuurimuotoilija
+358 40 530 0889
panu@leidenschaft.fi

OTa yhteyttä

Piditkö lukemastasi?

Jätä yhteystietosi, niin vaihdetaan ajatuksia yrityskulttuurinne tavoitteellisesta kehittämisestä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.