Työelämästä tulee niin hyvää tai huonoa kuin siitä yhdessä teemme

Minkälaisia ajatuksia mieleesi nousee, kun ajattelet tulevaa työpäivääsi? Inhon väristyksiä? Innostunutta hyrinää? Vai jotain siltä väliltä? Minä uskon, että työ voi ja sen pitäisi olla kaikille hyvä ja mielekäs osa elämää. Enkä pelkästään usko, vaan tiedän. Tiedän, että jokaisesta työstä ja työpaikasta voidaan rakentaa sellainen, että se antaa enemmän kuin ottaa. Työkaluna tähän toimii yrityskulttuuri.

Mikä ihmeen yrityskulttuuri?

Jokaisella yrityksellä on kulttuuri. Yrityksissä ei voida valita, että me otamme vain tuottavuuden ja tehokkuuden, mutta emme tuota kulttuurijuttua. Kulttuuri on ryhmäilmiö. Aina kun ryhmä ihmisiä kokoontuu säännöllisesti, alkaa sille muodostua toimintatapoja, jotka juurtuvat nopeasti(kin) tavaksi toimia. Ja kaikkein yksinkertaisimmillaan, juuri tätä on kulttuuri: tapamme toimia yhdessä. Tiedät tämän varsin hyvin omasta kaveriporukastasikin. Kaikki tietävät, että Simo laittaa sen ensimmäisen viestin saunaillasta, Ruska organisoi tapaamisen ja Pena lämmittää saunan. Ei näitä rooleja päätetty komiteassa, ne tapahtuivat ja niistä tuli tapa. Sama logiikka toimii työpaikoilla. Kulttuuri tapahtuu, johdettiin sitä tai ei ja se on olemassa riippumatta siitä, olemmeko me siitä tietoisia vai emme.

Kulttuuri on jaettuja arvoja, käyttäytymistä ja toimintatapoja, jotka joko tukevat tai tuhoavat yhteistä tunnelmaa ja tekemistä. Kulttuuri näkyy ja kuuluu siinä, miten meillä on tapana puhua toisillemme, miten noudatamme pelisääntöjä ja miten kohtaamme asiakkaamme. Kulttuuri kertoo, miten yrityksessä toimitaan ja miksi niin tehdään. Kulttuuri on tiedostamatonta tai tiedostettua, tyyliin, ”meillä toimitaan näin, koska…” tai ”en tiedä miksi, mutta meillä on aina tehty näin.” Kulttuurista tulee kilpailuetu, kun se on tiedostettu ja johdettu.

Kulttuurin tehtävä on rakentaa ympäristö, jossa ihminen haluaa antaa parhaansa yrityksen ja yhteisen tavoitteen eteen. Kukaan ei käskemällä innostu tai motivoidu, vaan ihmisten aloitteellisuus, luovuus ja intohimo työssä ovat lahjoja sellaiselle organisaatiolle, joka heidän mielestään ne ansaitsee.

Kenen vastuulla tehdä kulttuurista hyvä?

Jokainen meistä vaikuttaa omalla tekemisellään kulttuuriin. Teemme joka päivä monia valintoja: Paljonko annan itsestäni työlle, työporukalle, firmalle ja asiakkaille tänään? Sanonko ääneen vai annanko olla, katsonko läpi sormien, puutunko ja kerronko ideani?

Kulttuuri on aina ihmistä ja strategiaa vahvempi. Se opettaa ja ohjaa yksilöt toimimaan ennemmin tai myöhemmin kulttuurin mukaisesti. Siksi on tärkeää tunnistaa, millainen on työpaikan ja -porukan vallitseva kulttuuri. Mitä ovat ne pienet ja isot asiat, joista tunnistat juuri teidän kulttuurinne ominaispiirteet, ne hyvät ja huonot? Mitä toivoisit niiden olevan? Miksi?

Kulttuurin rakentaminen on kovaa työtä, joka edellyttää aitoa pohdintaa siitä, millainen yritys ja työpaikka haluamme olla. Kun yhteinen tahtotila ja sen vaatima asenne ovat kohdillaan, on tekojen aika. Kulttuuri muuttuu vain tekojen kautta – kohtaaminen kerrallaan!

Julkaistu alun perin KWH Logisticsin GoodStories asiakas- ja sidosryhmälehdessä 1/2024.