On vain yksi mahdollisuus tehdä ensivaikutelma

Väitetään, että ensivaikutelma muodostetaan vain muutamissa sekunneissa ja se antaa suunnan sille millainen suhteesta tulee. Ensimmäiset kohtaamiset ovat merkityksellisiä myös uutta työtä aloittaessa. Se, miten yritys ottaa vastaan uuden ihmisen, on aina suuri mahdollisuus (se kun on uuden työntekijän ensikosketus yrityskulttuuriin).

Aihe on minulle ajankohtainen, koska olen juuri aloittanut uudessa työssäni Laidarina.

Ensikosketukseni Leidenschaftin yrityskulttuuriin

Olen alusta alkaen kokenut olevani erittäin toivottu ja odotettu jäsen Leidenschaftin tiimiin. Tuota tunnetta on ohjannut moni asia, joista tässä esimerkkinä vain muutamia. Minuun pidetiin aktiivisesti yhteyttä jo ennen varsinaista työn aloitusta – liittyen käytännön asioihin, mutta myös fiiliksiin. Minulle annettiin etukäteen tutustumista varten materiaalia yrityksen arvoista ja missiosta. Minut kutsuttiin mukaan tiimin illanviettoon, mikä oli järjestetty aloittamistani edeltävälle viikolle. Sain kuvaviestin uudesta käyntikortistani jo viikkoja ennen työn aloitusta.

Uuden työntekijän vastaanotto on kriittinen osa yrityskulttuuria

Ensimmäinen päiväni alkoi yhteisellä tiimi-aamupalalla, jossa minut toivotettiin tervetulleeksi osaksi porukkaa. Minulle on suunniteltu valmis aikataulu ensimmäisille viikoille. Jo ensimmäisenä päivänä sovittiin tavoitteista. Yrityksen luottokortti tilattiin saman tien. Asiakkaiden luokse pääsee ihan alusta asti mukaan. Saan aikaa tutustua työvälineisiin, joita en ole aiemmin käyttänyt. Mielipidettäni kysytään ja se halutaan kuulla. Tämä kaikki on tehty hymyssä suin, ilolla ja pilke silmäkulmassa.

Viimeiset pari päivää uudessa työpaikassa on entisestään vahvistanut käsitystäni siitä, että uuden työntekijän vastaanotto on kriittinen osa yrityskulttuuria. Ja kun kyse on yrityskulttuurista, tiedämme että siihen ei ole valmiita malleja kopioitavaksi. Kuka tahansa voi ottaa mallia Leidenschaftista (ja kannattaakin), mutta kukaan ei pysty kopioimaan tätä kulttuuria. Vastaanottokulttuuri on jokaisessa yrityksessä uniikki ja hyvä niin.

Tässä kuitenkin kolme seikkaa, jotka tulee mielestäni huomioida uuden työntekijän vastaanotossa.

Merkityksellisyys

Ihminen haluaa tehdä työtä, jolla on erityinen merkitys. Hän haluaa myös olla yritykselle merkityksellinen. Tämän vuoksi merkityksen osoittaminen ja siitä keskusteleminen on aina tärkeää. Erityisesti uutta työtä aloittaessa. Jotta työntekijä näkee ja tuntee merkityksensä, on hänen ensin ymmärrettävä, miksi yritys on olemassa. Missiosta on siis hyvä aloittaa.

Turvallisuus

Uudessa työssä aloittaminen aiheuttaa hetkellisen särön ihmisen perusturvallisuuteen. Kaikki on uutta, ihmeellistä ja siten jopa hieman pelottavaa. Maslowin tarvehierarkian alimpien palkkien tulee kuitenkin olla paikallaan, jotta ihminen voi keskittyä uuden oppimiseen. Työntekijän tulee siis tuntea olonsa turvalliseksi jo heti ensimmäisistä päivistä lähtien.

Turvaa voi luoda lukuisilla keinoilla; kertomalla toimintatavoista, muodostamalla rutiineja, nimeämällä tukihenkilöitä, hallitsemalla alussa annettavaa tietomäärää ja riittävällä läsnäololla. Tehokkaimpana ”turvallisuuselementtinä” näen kuitenkin yrityksen arvot ja niiden avaamisen. Yrityksen arvojen sisäistäminen antaa raamit sille, miten työtä tehdään ja luo näin turvallisuuden tunnetta tekijälleen.

Tavoitteellisuus

Tavoitteilla luodaan selkeä suunta tekemiselle ja asetetaan odotukset toiminnalle. Ne antavat luontaisen mahdollisuuden molemminpuoliselle palautteelle ja ohjaavat työntekijän tekemistä jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Lisäksi tavoitteet auttavat ymmärtämään toiminnan merkitystä ja luovat turvaa.

Merkityksellisyys, turvallinen ilmapiiri ja tavoitteet ovat tärkeitä. Kriittisintä on kuitenkin se, että uusi työntekijä vastaanotetaan yrityksen omalla tavalla. Tavalla, jolla uusi ihminen saadaan alusta lähtien ankkuroitumaan osaksi kyseisen yrityksen kulttuuria.