Olen muutoksentekijä – ja niin olet sinäkin

Työurani on suureksi osaksi ollut muutoksen tekemistä. Sytyn, kun porukalla etsitään, oivalletaan ja löydetään uusia tapoja tehdä asioita paremmin. Kun raivataan esteitä yhteisen maalin edestä. Kun laitetaan porukalla hihat heilumaan.

Työurani alussa toimin IT-projektien vetäjänä. Muutokset tarkoittivat tuohon aikaan useimmiten ensimmäisten vakavasti otettavien kotisivujen tai intranetien rakentamista asiakkaille. Muutosten läpivientiin tarvittiin ennen kaikkea näyttävä leiska, toimivaa koodia ja palvelimia. Lisäksi tarvittiin tiukkaa projektinhallintaa.

Uudet järjestelmät edellyttivät ihmisiltä uudenlaista osaamista ja ne muuttivat monien tavan tehdä omaa työtään. Projekteissa ei kuitenkaan ehditty paljonkaan suunnitella saati varata aikaa muutoksen tähän puoleen. Parhaissa tapauksissa sille oli varattu oma rivi projektisuunnitelman gantt-kaaviosta: koulutukset.

Sittemmin opittiin tunnistamaan, miten järjestelmäuudistukset osuivat yrityksen ja ihmisten toiminnan ytimeen. Uusi järjestelmä oli yhtä kuin uusi toimintatapa. Uuden järjestelmän käyttö vaati usein tietoteknisten taitojen lisäksi ihan uudenlaista tekemisen kulttuuria. Projektit eivät päättyneet enää siihen, kun järjestelmä otettiin käyttöön. Siitä muutosmatka organisaatiossa vasta alkoi.

Jotta uusi järjestelmä saatiin solahtamaan osaksi ihmisten arkea ja tukemaan halutunlaisia tavoitteita, oli tehtävä muutakin kuin käyttökoulutuksia. Hyvänä esimerkkinä organisaation intranet: pelkkä tekninen alusta ei sellaisenaan synnyttänyt organisaatioon tehokasta tiimityötä, hajautettua sisällöntuotantoa tai vilkasta keskustelua johdon ja työntekijöiden välillä, jollei yrityksen kulttuuria ohjattu moni eri tavoin tähän suuntaan. Uudenlainen yhdessä tekemisen, tiedon jakamisen ja avoimuuden kulttuuri tuli ensin sanoittaa ja sitten sitä tuli johtaa – innostamalla, rohkaisemalla ja esimerkkiä näyttämällä. Ratkaisevaa oli, halusivatko ihmiset innostua ja tehdä asioita uudella tavalla organisaatioon hankitun uuden järjestelmän avulla, ei vain sen takia.

Tämän oivaltaminen tarkoitti itselleni siirtymistä IT-projektien johtopallilta ihmisten ja muutosten pariin. Halusin viedä läpi muutoksia ihmisten kautta ja heidän kanssaan.

Muutosten mahdollistajia olemme ennen kaikkea me ihmiset. Sinä ja minä. Me tässä. He tuolla. Pätee kaikkiin muutoksiin ja erityisesti silloin, kun puhumme yrityskulttuurista ja sen muotoilusta. Yrityskulttuuri kun muotoutuu meidän ihmisten tavoista, rituaaleista ja uskomuksista, joita ylläpidämme ja kerromme eteenpäin. Yrityskulttuuri on meidän ihmisten luomissa rakenteissa ja prosesseissa, jolloin myös sen muuttaminen on meidän ihmisten käsissä. Ratkaisevaa on halu uudistaa, uudistua ja oppia. Siitä alkaa tekeminen.