Yrityskulttuurin Due Diligence – löydä kulttuurisi sielu ja opi johtamaan sitä!

Leidenschaft on olemassa muuttaakseen suomalaisen tavan tehdä töitä ja tätä työtä teemme asiakkaidemme yrityskulttuurien kautta. Jokaisella yrityksellä on kulttuuri, tiedostettiin sitä tai ei. Kulttuuri on työkalu, jonka avulla yritys voi saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa, mutta miten tämä tapahtuu?

Kulttuurin tehtävänä on ohjata ihmisiä arjessa. Jotta kulttuuri ohjaisi ihmisiä oikeaan suuntaan on yrityksen luonnollisesti oltava tietoinen suunnasta, johon se haluaa mennä. Toinen kulttuurin tehtävä on tuottaa toivotunlainen työntekijäkokemus. Ilman työntekijäymmärrystä ei voida rakentaa yrityskulttuuria, joka tuottaisi sellaisen työntekijäkokemuksen, jolla saadaan aikaan erinomainen asiakaskokemus. Tunnettu totuushan on se, että ihminen siirtää saamansa kohtelun eteenpäin. Se miten työntekijä kokee tulevansa kohdelluksi työpaikallaan määrittää sen, miten hän kohtelee asiakkaitaan. Tästä johtuen on elintärkeää, että yritys ymmärtää ja osaa johtaa omaa kulttuuriaan.

 

On tiedettävä nykyinen sijainti, jotta voidaan navigoida perille

Johtaakseen kulttuuriaan yrityksen ja sen johdon on ensin ymmärrettävä nykyistä, vallitsevaa kulttuuriaan sekä omia työntekijöitään. Siksi Leidenschaft on perustamisestaan alkaen tehnyt yrityskulttuurin Due Diligence projekteja asiakkailleen. Kulttuuri DD:n tehtävänä on havahduttaa yrityksen johto yrityskulttuurin merkityksestä, auttaa johtoa hahmottamaan minkälaisen kulttuurin juuri heidän yrityksensä tarvitsee menestyäkseen, läpivalaista yrityksessä vallitseva nykyinen kulttuuri ja antaa konkreettisia kehitysehdotuksia kulttuurin kehittämiseen kohti tavoitekulttuuria. Helppoa ja yksinkertaista – no ei… Mutta elintärkeää yrityksen menestyksen kannalta!

Näin Yrityskulttuurin Due Diligence toimii:

Lopputulemana kulttuuri DD siis tarjoaa sekä ymmärrystä nykyisestä kulttuurista että konkreettisia ohjeita, vinkkejä ja toimintatapoja yrityskulttuurin kehittämiseen ja johtamiseen kohti tavoiteltua kulttuuria. Näiden lisäksi kulttuuri DD vaikuttaa organisaatioon monella tasolla selvityksen aikana. Johto ja avainhenkilöt ymmärtävät yrityskulttuurin merkityksen entistä paremmin ja saavat paremmat työkalut oman yrityskulttuurin johtamiseen.

 

Disclaimer…

Yrityskulttuurin Due Diligence ei ole mikään silver bullet tai Graalin malja yrityksesi menestykseen. Ai miksi? Yrityskulttuuri on johtajansa varjo ja jos johtoryhmä tai muutoin yrityksen johtohenkilöt eivät usko yrityskulttuurin ja ihmisten voimaan, on kulttuuria mahdotonta muuttaa. Edellytämme siis ylimmän johdon täyttä sitoutumista yrityskulttuurin muutokseen, jotta muutoksella on aidot edellytykset tapahtua.

 

Milloin kulttuuri DD on parasta tehdä? 

Kulttuuri DD voidaan tehdä monestakin syystä ja/tai jossain tietyssä organisaation elinkaaren vaiheessa. Leimaavinta kulttuuri DD:n tekevissä yrityksissä on kuitenkin halu tai tarve muutokselle. Halutaan kasvaa nopeasti, on fuusiotilanne, markkina muuttuu nopeasti ja siihen on reagoitava, avainhenkilö/t vaihtuvat tai halutaan muuttaa liiketoiminnan suuntaa. Onnistuneen kulttuuriselvityksen jälkeen organisaation on huomattavasti helpompi kehittää, rakentaa ja johtaa omaa kulttuuriaan ja sitä kautta ihmisiään liiketoiminnan keskellä. Vahva ja hyvin määritelty ja johdettu kulttuuri antaa pysyvyyttä ja tukea jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

 

Julkaistu alun perin: 14.3.2019
Asiatarkastettu: 20.3.2023