Toivottu yrityskulttuuri ei tapahdu, se tehdään

… ja tässä nykyaikainen HR-johtaja voi auttaa.

Jos joku vielä erehtyy pitämään HR:ää funktiona, jonka eksistenssi perustuu siihen, ettei kukaan muu osaa käyttää lomajärjestelmää tai seurata esimiesten kehityskeskusteluraportteja, on aika päivittää näkemyksensä 2020-luvulle.

Niitäkin organisaatioita toki yhä löytyy, joissa HR on nimensä mukaisesti hallinto- tai talousjohtajan sivuhommaksi lykätty resurssien (human resources) pyörittelyvastuu, se pakollinen paha, joka jonkun on tehtävä, jotta saadaan kaikki tuloskortin ruudut rastitettua. Yhä useammat organisaatiot ovat kuitenkin tunnistaneet HR:n todellisen luonteen: Linkkarissa monien used-to-be-HR:ien titteli on nykyään Head of People & Culture, Employee Experience Officer tai vaikkapa Chief People Officer.

Vaikka titteli on vasta sana, kuvaa tämä muutos kuitenkin muutosta myös ajattelussa. HR:nsä People & Culture Officeriksi nimeävä organisaatio on todennäköisesti oivaltanut, että ihmiset eivät ole tekninen resurssi, siirreltävä tai manageroitava kuluerä, vaan joukko yksilöllisiä talentteja yksilöllisine tarpeineen. Tuon talentin taloon houkuttelu, talossa pitäminen ja motivoiminen vaatii jotain ihan muuta, kuin rasteja lomakkeen ruutuihin. Ja harvoin sitä(kään) hoidetaan sivuhommana, sen jonkin ”oikean” vastuun ohessa.

Kuten tiedämme, keskeisin asiakaskokemukseen vaikuttava yksittäinen tekijä on työntekijäkokemus. Työntekijä siirtää saamansa kohtelun asiakkaisiin, joko palvelutilanteissa suoraan tai välillisesti tuotteiden kautta. Myönteinen työntekijäkokemus voi syntyä vain yrityskulttuurissa, jossa ihmiset kokevat työnsä merkitykselliseksi ja heille tärkeät motivaatio- ja hyvinvointitekijät toteutuvat. Ja tuollaisen yrityskulttuurin puolestaan pystyy kestävästi saavuttamaan vain tietoisesti rakentamalla, työntekijänsä tuntien. Tässä nykyaikainen HR voi olla avainasemassa havahduttamassa muuta johtoa näkemään työntekijöiden tarpeet, sparraamassa esimiehiä yksilöllisiin kohtaamisiin ja päivittämässä arjen rakenteita niin, että tavoitekulttuurin mukainen jokapäiväinen toiminta mahdollistuu. Nykyaikainen HR tuntee ihmiset, johtamisen, arjen rakenteet ja näiden kolmen keskinäisen dynamiikan.

Henkilöstöjohtaja palveluna…?

Matka resurssinikkarista kulttuurin kehittäjäksi on pitkä. Oma tausta voi tuntua liian tekniseltä tuon osaamisalueen haltuun ottamiseen, pöytä voi olla liian täynnä hallinnoitavia asioita tai HR:ltä puuttuu sparrailukumppani, jonka kanssa pohtia parhaita ratkaisuja ja testata ajatuksiaan. Me Leidenschaftilla olemme tunnistaneet nämä haasteet, ja siksi tarjoamme avuksi HRaaS:a, nykyaikaista yrityskulttuurievankelistaa, HR-johtajaa vuokrattuna palveluna. Paitsi että elämme ja hengitämme yrityskulttuurin nimeen, ulkoa tulevassa sparrissa on sekin hyvä puoli, että hän katsoo yritystä tuorein silmin, ilman sisäpiirin vinoumia tai opittuja kaavoja. Vuokra-HR altistuu jatkuvasti useiden yritysten parhaille (ja huonoille) käytännöille, joutuu jo asiakaslupaukset lunastaakseen seuraamaan jatkuvasti alan tuoretta tutkimusta ja kirjallisuutta eikä pelkää liata käsiään mahdollisesti vaikeidenkin asioiden pöydälle nostamisessa. Saamamme palautteen mukaan meistä on ollut ihan oikeasti apua, vai mitä sanotte tästä yrityskulttuurimuotoilijamme Mikon saamasta palautteesta:

”Kiitos Mikko, tutkimuksenne (Leidenschaftin toteuttama yrityskulttuurin Due Diligence) myötä, siihen oikeasti perehtymällä ja epäkohtia korjaamalla olette helpottaneet omaa että välillisesti myös perheemme arkea. Eli yhteenvetona voidaan todeta, että olette auttaneet minua olemaan parempi työntekijä ja minulle vielä tärkeimpänä asiana parempi isä ja puoliso.”

Huhhuh.

– Heli

Tarvitseeko yrityksesi HR-henkilöä, jonka kanssa henkilöstöasiat, yrityskulttuuri ja johtoryhmätoiminta hoituvat heti ja asiantuntemuksella? Me Leidenschaftilla olemme tuotteistaneet palvelun juuri sinulle.

Lue lisää HRaaS-palvelustamme.