Kenen vastuulla on tehdä työstä mielekästä?

Uusi vuosi, uusi minä – vuoden alku on aikaa, jolloin päätetään (jälleen kerran) pistää elämä ruotuun niin töissä kuin vapaa-ajalla. Siviilissä lisätään sporttia ja vähennetään herkkuja, työpaikalla päätetään myös tehdä jotain: muotoilla oma homma uusiksi ja nostaa oma osaaminen nextille levelille.

Lueskelin Työterveyslaitoksen varsin mallikkaita materiaaleja työn tuunaamisesta  ja havahduin yhteen häiritsevään ajatukseen. Työtä tuunatessa vastuu mielen löytämisestä työssä jää työntekijälle itselleen. Toki, kyllähän meistä jokainen on viime kädessä itse vastuussa itsestään ja viihtymisestään, omaa osaamista voi ja pitää kehittää, seuransa voi ainakin isolta osin valita ja monessa työssä on rohkeille mahdollisuus myös äänestää jaloillaan. Mutta jos byrokratia hukuttaa alleen, lähiesimies on enemmän hidaste kuin mahdollistaja, työyhteisön vuorovaikutus ei toimi tai oma homma tuntuu tolkuttoman turhalta, olisiko silloin tuunauksen paikka kuitenkin laajemmissa rakenteissa, kuin yksilön omassa työtehtävässä?

Asian voi nähdä myös toisesta kulmasta: sama TTL:n lista, jota pohtimalla työntekijä voi tuunata omaa työtään mielekkäämmäksi, toimii mitä mainioimpana esimiehen ja HR:n tarkistuslistana. Vai mitä sanot? Olen lisännyt alla olevalle listalle näkökulman esimiehille ja HR:ille:

TYÖN SISÄLTÖ JA TYÖTAVAT

 • Opettele uusi taito.
  • ESIMIES & HR: Mahdollistaako organisaatiomme työssä kehittymisen ja kouluttautumisen? Johdetaanko osaamista strategisesti toivottuun suuntaan? Onko jatkuva oppiminen tunnistettu elintärkeäksi työn elementiksi vai käytetäänkö koulutusta kapeasti vain vaikkapa palkitsemisen välineenä? Tiedänkö juuri tämän työntekijän kehittymisunelmat?
 • Lainaa työkaveriltasi uusi työtapa.
  • ESIMIES & HR: Tehdäänkö meillä tiimi- tai parityötä? Törmäytetäänkö erilaisia osaajia tietoisesti toisiinsa? Missä työtavoista ja hyvistä ideoista viestitään? Kuka tietää tai päättää mikä on paras tapa kuhunkin työtehtävään, kuullaanko tässä tekijöitä itseään?
 • Yhdistä työhösi asioita, joista olet muutenkin kiinnostunut.
  • ESIMIES & HR: Tunnenko työntekijäni ja tiedänkö mikä heitä kiinnostaa? Onko ihmisillä vapaus tehdä työtään jaettua tavoitetta kohti omalla tyylillään? Uskalletaanko meillä kokeilla uusia tapoja?
 • Kokeile eri työympäristöjä.
  • ESIMIES & HR: Pitääkö etäpäivä hakea kolmella lippulappusella anellen ja etu- ja jälkikäteen raportoiden, vai osoitetaanko etätyökäytännöillä luottamusta? Onko yhteisesti keskusteltu siitä, miksi ja miten meillä työskennellään (joskus live-kohtaaminen on nimittäin myös paikallaan)?
 • Tee työt eri järjestyksessä kuin yleensä.
  • ESIMIES & HR: Saako työntekijä käyttää omaa harkintaansa ja ammattitaitoaan työn sujumiseksi, vai jyrääkö prosessi järjen yli?

VUOROVAIKUTUS

 • Lähde lounaalle sellaisen työkaverin kanssa, jota et tunne hyvin.
  • ESIMIES & HR: Tuetaanko työyhteisöä rakenteilla, työtiloilla ja aikatauluilla kohtaamaan ja tutustumaan? Miten tätä voisi lisätä?
 • Järjestä tutustuminen toisen yksikön työskentelyyn.
  • ESIMIES & HR: Mahdollistaako organisaatiomme tämän? Kuinka laaja ja kattava perehdytys on? Tehdäänkö työkiertoa? Miten eri yksiköt kommunikoivat toistensa kanssa? Ohjaavatko tavoitteet yhteistyöhön?
 • Pyydä esimieheltä palautetta työstäsi.
  • ESIMIES & HR: Onko palautteenantoon rakenteita? Annetaanko palautetta riittävän usein? Uskalletaanko meillä puhua oikeista asioista?
 • Keskity todella kuuntelemaan keskustelukumppaniasi.
  • ESIMIES & HR: Niin, keskitynkö? Katsonko silmiin ja kuuntelen aktiivisesti, vai murahtelenko kiireisenä läppärin takaa? Annanko toisen päästä pohdinnassaan eteenpäin omaa vauhtiaan vai kiirehdinkö edeltä tietämään toisen puolesta?
 • Suhtaudu muihin ystävällisesti.
  • ESIMIES & HR: Puututaanko meillä epäasialliseen tai epäystävälliseen käytökseen? Siedetäänkö tietyiltä ”rokkistaroilta” sikailua muita enemmän? Viestinkö olemuksellani ja käytökselläni ystävällisyyttä?

OMA NÄKÖKULMA

 • Anna itsellesi tunnustusta ja iloitse saavutuksistasi.
  • ESIMIES & HR: Miten meillä kiitetään? Entä juhlistetaan? Onko kiittäminen ja juhlistaminen arvojen ja tavoitekulttuurin suuntaan ohjaavaa?
 • Valitse myönteisyys.
  • ESIMIES & HR: Lähestytäänkö meillä ongelmia ratkaisuhakuisesti? Sorrutaanko tekopirteyteen vai uskallammeko olla aitoja ja nostaa tarvittaessa kissan pöydälle?
 • Kirkasta itsellesi työn merkitys ja tarkoitus.
  • ESIMIES & HR: Kuulin jostain, että kehityskeskustelujen ainoa kysymys voisi olla kysyä, tietääkö työntekijä työnsä merkityksen tässä organisaatiossa. Johdon ja esimiesten tehtävä on piirtää iso kuva, näyttää suunta ja pilkkoa iso tarina pienempiin osiin kutakin työntekijää koskettavaksi: miksi juuri sinua tarvitaan.
 • Hahmota työsi osana laajempaa kokemusta.
  • ESIMIES & HR: Jep. On ihan eri homma pilkkoa kiviä kuin rakentaa kirkkoa. Muistuta, luo työlle syy ja suunta.
 • Tuo työssä esiin omaa persoonaasi.
  • ESIMIES & HR: Saavatko ihmiset olla omia itsejään, kuitenkin organisaation arvomaailman mukaisesti? Toimitaanko meillä aidosti arvojen mukaan (ja onko ne määritelty)? Annetaanko kovaäänisimpien jyrätä vai onko kaikille tilaa?

Kun HR tarjoaa esimiehille tuen, esimiehet pysähtyvät arvioimaan omaa johtamistyötään näidenkin kysymysten näkökulmasta. Uskallan väittää, että tällaisessa tilanteessa työntekijä pistää vielä himpun omaakin asennetta peliin. Ja kun asenne ja tahtotila on kohdillaan, on aika konkretialle. Sinunkin yrityksesi kulttuuri muuttuu vain tekojen kautta – tekeminen ja kohtaaminen kerrallaan.

– Panu