Pullonkaulajohtaja

Minulla on tunnustus: Olen klassinen pullonkaulajohtaja ja siksi edustamieni yritysten ja johtamieni ihmisten kasvun pahin este. Olen toki surullinen itseni ja johtamieni ihmisten puolesta, mutta kaikkein surullisimmaksi minut tekee havainto siitä, että en valitettavasti ole ainoa lajiani.

Pullonkaulajohtaja on mikromanageeraaja luojansa armosta. Hän puuttuu kaikkeen ja haluaa valvoa kaikkea. Mikromanageeraus on valitettavan monen organisaation syöpä, joka tappaa niin aloitteellisuuden kuin luovuuden. Jack Welchiä mukaillen: missä luottamus loppuu, siellä mikromanageeraus alkaa. Minä ole aina sanonut luottavani tiimiläisiini, mutta teot ovat puhuneet toista. Valitettavaa on se, että lopulta vain teoilla ja toimilla on merkitystä. Talk is cheap!

Kaikesta tietämisen harha

Pullonkaulajohtajalle on tyypillistä myös se, että hän tekee alaistensa töitä.  Syynä tähän on usein se, että näin työt tulevat pullonkaulajohtajan näkemyksen mukaan tehtyä a) paremmin tai b) nopeammin. Tällä tavoin toimimalla pullonkaulajohtaja vie tiimiläisiltään mahdollisuuden oppia ja kehittyä. On syytä muistaa, että toisen töiden tekeminen edellä mainituista syistä ei ole myöskään työntekijän itsetuntoa boostaava tapa.

En tiedä onko maailmassa suurempaa harhaa, kuin kuvitella tietävänsä kaikesta kaiken. Valitettavan moni pullonkaulajohtaja elää kuitenkin oman organisaationsa osalta tällaisessa kuplassa. Koska pullonkaulajohtaja haluaa olla tuomassa näkemyksensä kaikkeen ja on lopulta päättämässä kaikesta, kaventaa hän omalla maailmankuvallaan (ja puutteellisella osaamisellaan) yrityksen toimintaedellytyksiä, sillä vain sellaiset ratkaisut, palvelut, johtamismallit kukoistavat yrityksessä, jotka mahtuvat pullonkaulajohtajan maailmaan.

Pullonkaulajohtaja ajaa organisaatiot tyhjäkäynnin tilaan

Pullonkaulajohtajan suurin synti on kuitenkin se, että hänen organisaationsa ajautuvat tyhjäkäynnin tilaan. Tyhjäkäyntiin joudutaan, koska organisaatiossa ei saada aikaiseksi päätöksiä tarvittavassa määrin ja riittävän nopeasti. Tähän on luonnollinen selitys: ajan rajallisuus. Ajan rajallisuus on luonnonlaki ja se koskee jopa pullonkaulajohtajaa. Kun kaikki asiat lopulta kasautuvat pullonkaulajohtajan työpöydälle, ei kaikkeen riitä aika. Valitettavan usein yrityksen joulukorttien valinta, tilattavien sähköpöytien määrä ja seuraavan vuoden strategian suuntaviivat makaavat saman arvoisina pullonkaulajohtajan työpöydällä, organisaation odottaessa lupaa toteuttaa.

Jos olet esimies tai johtaja, pyydän että käyt itsesi ja peilisi kanssa rehellisen keskustelun siitä löydätkö edellä mainittuja ominaisuuksia itsestäsi. Jos löydät, käy asia tiimiläistesi kanssa läpi ja pyydä heitä puuttumaan toimintaasi silloin kun he huomaavat sinun muodostuvan pullonkaulaksi. Muista myös palkita tiimiläisesi jotka tekevät niin.

Ps. Viimeisen kimmokkeen tähän kirjoitukseen antoi keskustelut Veijo Komulaisen kanssa. Pullonkaulajohtaja –termin kristallisoi Twitter-keskustelusssa Anne Korte. Kiitos molemmille inspiraatiosta.