Yrityskulttuurin johtaminen – mitä olen oivaltanut matkallani?

Ensimmäinen vuoteni Laidarina tuli täyteen tällä viikolla ja on tullut aika jakaa, mitä olen oivaltanut yrityskulttuurin johtamisesta. Vuosi on mennyt nopeasti, mutta samalla siihen on mahtunut todella paljon. Erityisen paljon siihen on mahtunut uusia tuttavuuksia ja sitä kautta uusia oivalluksia. Uskon, että näistä oivalluksista saattaisi itseni lisäksi olla hyötyä myös muille. Siksi päätin jakaa niistä päällimmäiset näin blogin muodossa.

Ruokalassa asuu viisaus

Konsulttina toimimisen yksi ominaispiirre on se, että työ on liikkuvaa ja asiakkaalla ollessa työskentely tapahtuu milloin missäkin mistä ”tilaa löytyy”. Tämä toimintatapa on ollut suuri rikkaus. Paras työskentelypaikka kulttuurin kehittämiselle on aina siellä, missä ihmisetkin. Useimmiten se on ruokala tai muu työpaikan yhteistila, joskus myös toimiston lähikuppila tai parkkipaikalta löytyvä tupakkapaikka. Nämä paikat ovat niitä, joissa saa parhaiten selville sen, miten yrityksellä menee ja mitä tulisi tehdä, jotta huomenna menisi vielä paremmin. 

Johdon ihmiskäsitys on yrityskulttuurin ydin

Yrityskulttuurin syvin kerros löytyy johtajien ja esimiesten ihmiskäsityksestä. Se mitä henkilöstöltä odotetaan, toimii koko kulttuurin johtamisen ytimenä. Kun odotamme ihmisten onnistuvan, he onnistuvat. Kun annamme valtuudet, he kantavat vastuun. Kun luotamme työntekijöihimme, he toimivat luottamuksemme arvoisesti. Jos siis haluat muuttaa yrityksesi kulttuuria, aloita ottamalla peili käteen ja mieti mitä ihmisistäsi ylipäätään ajattelet ja miten se heijastaa toimintaasi.

Kaiken voi muotoilla, paitsi aidon hyväntahtoisuuden

Yksi etuoikeuksistani on ollut päästä kuluneen vuoden aikana haastattelemaan kymmeniä yritysjohtajia. Olen oppinut jokaisesta keskustelusta paljon. Suurinta osaa näistä johtajista on yhdistänyt piirre, jonka olen oivaltanut olevan avain kaikkeen – He ovat aidosti halunneet hyvää ihmisilleen. Eikä pelkästään puheissaan vaan myös jokapäiväisissä teoissaan. Nämä johtajat saavat suurimmat kicksinsä toisten onnistumisista. He seisovat omiensa takana, vaikeissakin hetkissä. He ovat rohkeina näyttäneet myös heikkoutensa ja oman inhimillisyytensä. He ovat läsnä, fyysisesti ja henkisesti, niin arjessa kuin juhlassakin. He asettavat päätöksenteossaan yhteisön edun omansa edelle. Ja tämän kaiken keskellä, he ovat valmiita kohtaamaan myös oman keskeneräisyytensä ja kehittämään itseään.

Oivalluksistani suurin on siis ollut tämä – Tärkein yrityskulttuuriin vaikuttava yksittäinen tekijä on johdon vilpitön halu tehdä hyvää työntekijöilleen. Kaikki muu on muotoiltavissa.