Kun pomo ei moikkaa

Olemme viime aikoina kummastelleet valitettavaa työelämä-trendiä: Ihmiset kertovat, että heitä ei TERVEHDITÄ työpaikalla! Johtajat kävelevät työntekijöiden ohi edes kohti vilkaisematta… Toimitusjohtaja katsoo ohi vastaan tullessaan… Hississä ollaan hipihiljaa ja räplätään kännykkää… Mitä ihmettä työpaikoilla oikein tapahtuu? Hei, on vuosi 2017!

Moikkaamattomuuteen on varmasti lukuisia syitä: Pomo on omissa ajatuksissaan… Esimiehellä on niin kiire, ettei ehdi morjestamaan… Tai sitten, heitä ei vain kiinnosta. Niin tai näin. En ymmärrä tämän ilmiön taustoja, eikä minua suoraan sanoen selitykset tai niiden etsiminen edes kiinnosta. Väitän kuitenkin, että moikkaamattomuus on yrityskulttuurin näkökulmasta aktiivinen teko.

Syiden spekuloinnin sijaan koen hyödyllisemmäksi keskittyä siihen, mihin tämä ilmiö voi yrityksissä johtaa.

Nähdyksi tulemisen kokemus

Meille ihmisolennoille on merkityksellistä tulla nähdyksi. Se on hyvinvointimme näkökulmasta jopa välttämätöntä. Kun ihmistä tervehtimisen sijaan katsotaan läpi tai jopa ohi, ei se aikaansaa kokemusta siitä, että olisi tullut nähdyksi. Näkymättömäksi itsensä kokeva ihminen alkaa ennen pitkää myös kadota näkyvistä. ”Jos minua ei huomata, miksi edes olen täällä?”.

Ikäville ihmisille ei kukaan halua tehdä töitä

Toihan on itseensä täynnä oleva urpo” on mielestäni luonnollinen johtopäätös moikkaamattomasta pomosta. Ja kukapa nyt urpolle haluaisi tehdä töitä! Hyvässä lykyssä ihminen lähtee/pääsee paremmille työmaille, mutta pahin skenaario on sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta se, että motivoitumaton ja pomoaan halveksuva työntekijä jää yritykseen töihin. Tällainen epämotivoitunut työntekijä hengailee läpi työpäivien tai käyttää aikansa jopa toimintaa sabotoiden.

Vuorovaikutus lakkaa

Kun työntekijä ei tule nähdyksi ja pomo leimaantuu ilkiöksi, on vuorovaikuttaminenkin väistämättä hankalaa. Kulttuurissa, jossa ei tervehditä, ihmiset etääntyvät toisistaan, eikä kohtaamisia enää tapahdu. Tämä johtaa siihen, että tieto ei kulje eikä uusia ideoita ei synny, ihmiset alkavat voida huonosti ja toiminta vaikeutuu.

”Kun pomo ei moikkaa”-ilmiö ja siitä käydyt keskustelut osoittavat jo omalta osaltaan, että pomoon ja pomon käytökseen kiinnitetään todella paljon huomiota. Esimiehenä sinun on syytä tiedostaa se, kun seuraavan kerran kohtaat työntekijäsi. Jos olet syystä tai toisesta ennen ollut moikkaamaton urpo, niin älä ole enää. Sinulla ei nimittäin ole varaa siihen!