Työntekijäymmärrys ratkaisee asiakaskokemuksen

Työntekijäymmärrys – niin mikä? Yleisesti hyväksytty totuus lienee se, että asiakasymmärrys on asiakasuskollisuuden johtamisen kannalta välttämätöntä. Ja edelleen, että uskolliset asiakkaat tuovat yritykselle parhaan tuloksen.

Siksi onkin hienoa, että yritykset ovat pakotettuina tai vapaaehtoisesti, tuoneet entistä enemmän ihmistä toimintansa keskiöön. Se keskiöön tuotu ihminen on tosin poikkeuksetta asiakas, vaikka ihminen se on työntekijäkin.

Asiakaskokemuksen ratkaisee työntekijäsi

Asiakaskokemuksen ratkaisee aina ja poikkeuksetta kuitenkin tämä jälkimmäinen ihminen, sinun työntekijäsi. Vain työhönsä ja työnantajaansa intohimoisesti suhtautuva työntekijä voi tuottaa niitä ainutlaatuisia asiakaskokemuksia, jotka synnyttävät uskollisuutta. Ja intohimoinen työntekijäkokemus saadaan aikaan vain tuomalla ihminen johtamisen ja organisaatioiden keskiöön.

Parhaiten ylläolevan ajatusmallin kiteyttää Hessketin ja Sasserin Palvelun arvoketjun -malli (ks. Putting the Service Profit Chain to Work):

 

Arvoketju

 

 

Asiakasymmärrys voidaan vastaavasti määritellä monella tapaa. Yksi hyvä kansankielinen määritelmä asiakasymmärryksestä on seuraava:

Syvä ’totuus’ asiakkaasta pohjautuu heidän käyttäytymiseensä, kokemuksiinsa, uskomuksiinsa, tarpeisiinsa tai haluihinsa, jotka ovat merkityksellisiä kulloisellekin tehtävälle tai asialle ja jotka aiheuttavat tunne-elämyksiä kohderyhmässä.”

Työntekijäymmärrys on kaiken A ja O

Mielestäni yllä oleva on myös hyvä kuvaus työntekijäymmärryksestä. Ehdotankin, että ryhdymme puhumaan myös työntekijäymmärryksestä, sillä se on edellytys työntekijäkokemuksen (EX), johtamiselle, joka taas määrittää aina asiakaskokemuksesi (CX).

Yhteistä näille kaikille on se, että ihminen kokee, ihminen on merkityksellinen ja ihminen ratkaisee.