Mitä on design thinking? – HR:n portti inhimillisyyteen

Mitä on design thinking ja miten sitä HR-puolella voidaan hyödyntää? Olen valmistelemassa koulutusta liittyen palvelumuotoilun ja design thinking:in käyttöön HR:ssä ja valmistelutyö herätti niin paljon tuntemuksia, että ne oli pakko päästä höyryämään ulos blogin muodossa ihan heti.

Design thinking ja palvelumuotoilu ovat olleet vuoden 2016 HR-maailmassa hoteinta hottia. Samalla tavalla, kun kaikki olivat viime vuonna agileja, niin nyt asiat halutaan tehdä palvelupolkuja miettien ja hyvä niin. Design thinking on liitetty yleisimmin teknologisten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen, mutta nyt se on pikkuhiljaa saavuttamassa jalansijaa myös muilla liiketoiminnan osa-alueilla. Ja miksei olisi, sillä ajattelumalli voidaan istuttaa kaikkialle.

Design thinking:issä palataan yksinkertaisempaan

Tässä monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan helpommin ymmärrettäviä ja paremmin toimivia rakenteita ja prosesseja. Tähän huutoon design thinking on ratkaisu. Design thinking:issä palataan takaisin yksinkertaisempaan ja empaattisempaan maailmaan, jonka kautta moni prosessi inhimillistyy ja muuttuu työntekijäkeskeisemmäksi, ja näin mieluisammaksi sekä toteuttaa, että ”käyttää”.

Tärkeintä organisaatioille onkin ymmärtää, miten lähteä viemään design thinking:ia käytäntöön ja mistä aloittaa. Kaikkea kun ei voi tehdä samalla kertaa ja suoraan ei voi oikein kopioida mistään. Jotta haluttuihin päämääriin oikeasti päästään, on löydettävä omat tavat tehdä ja soveltaa.

HR:n prosessit tulisi suunnitella design thinking -prosessin avulla

Näkemykseni mukaan HR:n jokainen prosessi ja palvelu tulisi ehdottomasti suunnitella design thinking- prosessin avulla. Jos jossain organisaation funktiossa, niin HR:ssä, tulee käyttäjän olla aina keskiössä. Design thinking -prosessi lähtee käyttäjän, eli HR:n tapauksessa, työntekijän ymmärtämisestä (#työntekijäymmärrys). Tämä tarkoittaa, että HR:n on oikeasti investoitava aikaa prosessin alkupäähän, eikä kopioitava, jossain muualla jo toiminut rakenne. Se mikä toimi AirBnB:llä, ei välttämättä toimi K1-Katsastuksessa.

Lokakuussa järjestettävässä koulutuksessamme avaamme design thinkingin ja HR-palvelumuotoilun mystistä verhoa ja tutkimme asiaa käytännön tasolla, case-esimerkin ja workshopin muodossa. Koulutus on mahtava keino HR-ammattilaiselle päästä hyviä ajatuksia ja puhetta pidemmälle, tiiviin teorian ja konkreettisen tekemisen kautta. Nähdään siis lokakuussa!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot koulutuksesta täältä.