CASE – POHJOLAN VOIMA HRAAS

Pohjolan Voiman yrityskulttuurityö vahvistaa strategista kyvykkyyttä ja itseohjautuvuutta. 

Pohjolan Voima Oyj:lla on ollut viimeisten 5–10 vuoden aikana isoja rakenteellisia muutoksia. Asiantuntijaorganisaatioksi tiivistynyt yhtiö halusi panostaa kyvykkyyksien kehittämiseen ja yrityskulttuuriin, joka varmistaa tuoreen strategian toteutumisen. Työkaluja ja apukäsiä arjen kulttuurityöhön hankittiin Leidenschaftilta.

Isohaara Pohjolan Voima

Pohjolan Voiman lähtötilanne

 • Yhtiö tiivistynyt asiantuntijaorganisaatioksi
 • Uusi strategia laadittu yhteistyössä omistaja-asiakkaiden ja henkilöstön kanssa
 • Tiimirakenteita purettu
 • Halu vahvistaa itseohjautuvuutta ja strategisia kyvykkyyksiä
 • Tavoitteena rakentaa yrityskulttuuria, joka mahdollistaa uuden strategian toteutumisen

Pohjolan Voiman HR- ja lakiasioiden johtaja Tiina Nyström kertoo, että yhtiössä on aina huomioitu yrityskulttuuriset asiat strategiatyön yhteydessä. Nyt ensimmäistä kertaa apukäsiä ja työkaluja yrityskulttuurin vahvistamiseen ostettiin ulkopuolelta.

Yhteistyö Leidenschaftin kanssa aloitettiin tammikuussa 2020, jolloin Siina Kiehelä ja Emmi Kantonen toteuttivat yrityskulttuuri due diligence -hankkeen. Siinä selvitettiin Pohjolan Voiman nykykulttuurin tilaa Siqni-kyselyä hyödyntäen ja henkilöstöä haastatellen. Johdon kanssa määriteltiin tavoitekulttuuri ja tunnistettiin kehityskohteita.

Tavoitteeksi määritettiin ennen kaikkea itseohjautuvuuden ja sen vaatimien valmiuksien kehittäminen. Tavoitteena oli, että asiantuntijoiden työtä ohjaisi ennen kaikkea yhteinen innostava päämäärä ja energinen meininki.

Siina on jatkanut yrityskulttuurimuotoilijana Pohjolan Voimassa HRaaS-mallilla 1,5 vuoden ajan keskimäärin 2–3 päivää viikossa. Siina on työssään kehittänyt rakenteita osaamisen johtamiseen, yhteisöllisyyden vahvistamiseen, tehokkaampaan viestintään sekä rohkeaan kokeilukulttuuriin.

Asiakkaan suusta

Siina on tuonut fressiä ulkopuolista näkemystä, kyseenalaistanut rakentavasti ja avannut silmät yrityskulttuurin laaja-alaisuudelle.

Tiina Nyström, HR- ja lakiasioiden johtaja, Pohjolan Voima Oyj 

Tiina Nyström Pohjolan Voima

Pohjolan Voiman arvoja ovat Taitavasti, Rohkeasti, Yhdessä.

Yhdessä tekemisestä ei olla tingitty poikkeusoloissakaan: Korona-aikana on kirkastettu viestintäkanavien käyttöä, lisätty tiedottamista sekä osallistavaa keskustelua niin henkilöstötilaisuuksiin kuin Yammeriinkin. Poikkeusolojen hellittäessä on uusien työskentelytapojen suunnitteluun osallistettu henkilöstöä kyselyiden ja aktiivisten keskusteluiden kautta.

Toinen arvo, Taitavasti, toteutuu mm. osaamisen kehittämisenä. Maaliskuussa 2020 aloitettiin vuoden kestävä yhteinen verkko-opintokokonaisuus, johon oli mahdollista osallistua itselleen sopivimpana ajankohtana ja jota vahvistettiin sisäisesti toteutetulla opintopiirillä ja fasilitointivalmennuksilla. Opinnot keskittyivät erityisesti vuorovaikutustaitoihin, itsensä johtamiseen, yhdessä aikaansaamiseen sekä hyvinvointiin ja jaksamiseen. Henkilöstöä osallistettiin strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen, ja sen pohjalta koko kehityskeskustelumalli uudistettiin.

Vuonna 2021 koko henkilöstö vahvistaa edelleen itse- ja yhdessäohjautuvuuden valmiuksiaan Pohjolan Voimalle räätälöidyssä Ratkaisevaa Voimaa -valmennuskokonaisuudessa. Näin voidaan koko porukalla toimia rohkeasti, taitavasti ja yhdessä – niin sisäisesti kuin kaikissa verkostoissakin.

Kolmas Pohjolan Voiman arvo on Rohkeus. Siina on osaltaan tuonut Pohjolan Voimaan kokeilukulttuuria, eli mm. uudenlaisia tapoja osallistaa henkilöstöä, rohkeutta kokeilla uusia työmenetelmiä ja oppia tekemällä.

Mitä saimme aikaan Pohjolan Voimalla?

 •  Strategisten kyvykkyyksien kirkastaminen ja vahvistaminen
  • Tunnistettiin toimintakulttuuri
  • Henkilöstön kanssa tuotettiin 100 ideaa kulttuurin ja osaamisen johtamiseksi
  • Uudistettiin kehityskeskustelumalli
 • Itse- ja yhdessäohjautuvuuden vahvistaminen
  • Itseohjautuvuuden valmiuksia vahvistavat valmennukset ja opintopiirit
  • Uusien työtapojen kehittäminen – poikkeusoloissa ja niiden jälkeen
 • Viestinnän vahvistaminen
  • Viestinnän iskuryhmä, joka kehittää viestintää ketterästi
  • Osallistavia elementtejä sisäiseen viestintään mm. erilaisten haasteiden ja kyselyiden kautta

Siinan mukaan HRaaS-malli on hyvä tapa aloittaa yrityskulttuurin johtaminen. Ulkopuolinen asiantuntija tuo mukanaan näkemystä, konkreettisia työkaluja sekä tehokkaan käsiparin. Näin yrityskulttuurista on helpompaa saada ote ja sitä voidaan lähteä johtamaan oikeaan suuntaan. Hyvän alkuun pääsyn jälkeen kulttuuria voidaan rakentaa omankin porukan voimin!

Tiina Nyström on samaa mieltä: Oman organisaation ulkopuolelta tuleva henkilö tuo uutta näkökulmaa ja voi näyttää esimerkkiä. Hän kokee vierailevan asiantuntijan organisaatiolle jopa hedelmällisempänä vaihtoehtona kuin sen, että heti hyökättäisiin rekrytoimaan. “Silloin ei klikkiinny vanhoihin käytänteisiin.”

Siina uskoo, että Pohjolan Voima on jatkossakin innostava ja merkityksellinen työpaikka energia-alan huippuasiantuntijoille. Pohjolan Voiman työntekijöissä on paljon muutosvoimaa, osaamista ja joustavuutta. Se mahdollistaa kulttuurin kehittämisen oikeaan suuntaan!

Pohjolan Voima Oyj on monipuolinen ja osaava suomalainen energiakonserni, joka tuottaa omistaja-asiakkailleen sähköä ja lämpöä omakustannushintaan. PVO:n osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on lähes 20 prosenttia. Yhtiön haluaa olla jatkossa asiantuntijaorganisaatio, joka työskentelee hiilineutraaliuden ja kestävän Suomen eteen.

OTa yhteyttä

Piditkö lukemastasi?

Jätä yhteystietosi, niin vaihdetaan ajatuksia yrityskulttuurinne tavoitteellisesta kehittämisestä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.