CASE – kotipizza hraas

Kotipizza – kasvua sielua vaalien.

Kotipizza Groupin missio on tehdä maailmasta parempi paikka suupala kerrallaan. Vauhdilla kasvava ravintolabrändien koti päätti varmistaa, että yhtiön sielua vaalitaan, jotta kasvu mahdollistuu ja muutos on hallittu. 

Kotipizza

Kotipizzan lähtötilanne

  • Erittäin kovan kasvun ja muutoksen tuomat haasteet yrityskulttuuriin
  • Kuinka tunnistetaan Kotipizzan sielu, jota tulee vaalia kasvussa?
  • Mitä pitää vastaavasti muuttaa, jotta kasvu toteutuu?
  • HR-johtajan roolia ei ollut yrityksessä

Yrityskulttuuri ratkaisee kasvun toteutumisen

Yrityksen ottaessa kasvuloikkaa on ymmärrettävä mitä muutoksia kasvu vaatii. Vähintään yhtä tärkeää on kuvata se, mitä ei saa rikkoa, kun muutoksia suunnitellaan ja viedään arkeen. Me Leidenschaftilla uskomme, että kun yrityksen sielu, yrityskulttuuri, pysyy kasvun aikana puhtaana, niin kaikki hyvä seuraa perässä. Yrityskulttuuri kuitenkin ratkaisee sen toteutuuko strategia vai ei.

Siksi keväällä 2018 Leidenschaftissa käärittiin hihat ja ryhdyttiin selvittämään Kotipizzan yrityskulttuurin nykytilaa olemalla läsnä Kotipizzan arjessa sekä haastattelemalla Kotipizza Groupin henkilöstöä sekä yrittäjiä. Yrityskulttuuri Due Diligencen lopputuloksena kuvattiin sekä Kotipizzan nykykulttuuri että tavoitekulttuuri, joka mahdollistaisi kasvun toteutumisen. Yrityskulttuuri Due Diligencen ja tavoitekulttuurin pohjalta määriteltiin tulevat toimenpiteet. Hankkeita vetämään valittiin Leidenschaftin yrityskulttuurimuotoilija Mirka Palm, joka vuokrattiin Kotipizza Groupin HR-johtajaksi vuoden ajaksi, kolmeksi päiväksi viikossa HRaaS-mallilla.

Yksi keskeisistä tekijöistä Kotipizzan kulttuurissa on vapaus. Vapaus lähtee toimitusjohtaja Tommi Tervasen tavasta johtaa ja se leimaa koko yhtiön menestystä. Siksi rakenteita ryhdyttiin muotoilemaan siitä näkökulmasta.

Valittuina konkreettisina toimenpiteinä olivat muun muassa esihenkilöroolien määrittely, rekrytointi- ja perehdytysprosessien uudistaminen sekä Kotipizzan kulttuurikirjan tekeminen. Orklan ostotarjouksen myötä moni suunnitelma meni uusiksi ja HR-johtajan läsnäolo organisaatiossa mahdollisti täsmätuen siellä, missä sitä on eniten kaivattu. Kehitystarpeisiin voitiin reagoida ketterästi. Työntekijäkokemusta kehitettiin osana brändinrakennusta.

asiakkaan suusta
Tervanen

“Olemme vieneet johtoryhmätyömme strategiselle tasolle Leidenschaftin HRaaSin avulla.”

 

Tommi Tervanen
Kotipizza Group

Arvot näkyvät tekoina arjessa

Kotipizza Groupilla on vahvat arvot, jotka haluttiin viedä arkeen entistäkin vahvemmin. Leidenschaftin toteuttaman Kulttuuri DD:n avulla määriteltiin tavoitekulttuuri ja luotiin Kotipizza Groupin oma kulttuurikirja. Kirjassa on 10 arvotekoa, joissa kerrotaan, miten Kotipizzassa tulisi toimia ja miten arvot konkreettisesti näkyvät päivittäisessä toiminnassa. Niiden avulla jokainen työntekijä pystyy toimimaan ja kiinnittämään huomiota arvojen mukaiseen toimintaan omassa arjessaan. Uudet työntekijät osallistuvat kulttuuriperehdytykseen ja saavat kirjan luettavakseen aloittaessaan työnsä Kotipizzassa.

Arvot juurrutettiin päivittäiseen toimintaan konkretisoimalla ne käytännön teoiksi ja puheeksi osallistamalla työntekijät. Eri tiimeille jaettiin kuukausittain arvoteko, josta he ideoivat seuraavan kuukauden tehtävän koko organisaatiolle. Arvoista tuli luonnollinen osa arkea, ne on helppo huomioida omassa käyttäytymisessä ja puheessa.

Tähän mennessä on keskitytty erityisesti sydämeen, eli ryhmätason kulttuurin kehittämiseen. Jokaisen yrittäjävetoisen ravintolan ja alaorganisaation yksilöllistä kulttuuria vahvistetaan niin, että se resonoi ryhmän kulttuurin kanssa. Kehitystyö elää mukana muutoksessa.

Mitä teimme Kotipizzalla?

Kotipizza Group logo

Kotipizza Groupiin kuuluu yksi Suomen tunnetuimmista ravintolabrändeistä, Kotipizza, ravintolayhteisö ja ruokarekka Social Burgerjoint, hankinta- ja logistiikkayritys Foodstock sekä pizzapaloja tarjoava Kotipizza Go. Uusia brändejä, uusia konsepteja, tuotekehitystä, pörssilistautuminen ja myöhemmin uusi omistaja Orkla.

Tiimi
Mirka Palm, yrityskulttuurimuotoilija

Mirka Palm

+358 40 571 8002
mirka.palm@kotipizzagroup.com

Markus Jussila, toimitusjohtaja

Markus Jussila

liiketoimintajohtaja
+358 50 346 7570
markus@leidenschaft.fi

OTa yhteyttä

Piditkö lukemastasi?

Jätä yhteystietosi, niin vaihdetaan ajatuksia yrityskulttuurinne tavoitteellisesta kehittämisestä. Kanssamme vietetty tunti ei vielä tähän mennessä ole vienyt yhtään organisaatiota taaksepäin.