arvot Tag

Helen, yksi Suomen suurimmista energiakonserneista, teki rohkean brändi- ja strategiauudistuksen keväällä 2019. Uudistus ei jäänyt ulkoisiin seikkoihin tai powerpointteihin. Toimialan murros pakotti yhtiön muuttamaan toimintaansa radikaalisti, myös sisäisesti. Arvoja, ohjeita, periaatteita ja linjauksia oli kertynyt mittava määrä, mutta ne eivät enää ohjanneet arkipäivän valintoja kirkkaasti...

Väitetään, että ensivaikutelma muodostetaan vain muutamissa sekunneissa ja se antaa suunnan sille millainen suhteesta tulee. Ensimmäiset kohtaamiset ovat merkityksellisiä myös uutta työtä aloittaessa. Se, miten yritys ottaa vastaan uuden ihmisen, on aina suuri mahdollisuus (se kun on uuden työntekijän ensikosketus yrityskulttuuriin). Aihe on minulle ajankohtainen, koska...

Yrityskulttuuri – johda sitä tai se johtaa sinua (ja yritystäsi) En ole vielä keksinyt liiketoimintaa, jonka menestykseen työntekijöillä ei olisi merkitystä.  Työntekijäkokemuksella on tutkitusti kaikkein vahvin korrelaatio asiakaskokemuksen kanssa ja asiakaskokemuksen laadulla vastaavasti asiakasuskollisuuden kanssa. On toki itsestään selvää, että hyvätkään ihmiset eivät pelasta huonoa bisnesideaa,...