Hyvä yrityskulttuuri ei synny valmiilla kaavalla

Hyvä yrityskulttuuri määrittyy aina suhteessa siihen, miksi yritys on olemassa ja mitä se haluaa saavuttaa.