Kategoria: Palvelut

Yrityskulttuurin muotoilu

Takaisin palveluihin Yrityskulttuurin muotoilu Yrityskulttuuri on tekoja ja rakenteita. Se on sitä mitä tapahtuu kun kukaan ei ole katsomassa. Meillä on vankka näkemys ja kokemus siitä miten yrityskulttuuria muotoillaan ja rakennetaan rakenteiden, toimintatapojen tai esimerkiksi viestinnän avulla. Me perehdymme organisaatiosi yrityskulttuurin nyky- ja tavoitetilaan ja muotoilemme valitut yrityskulttuurilliset osa-alueet tukemaan tavoitekulttuurin rakentumista. Toimintaamme ohjaa vahva design-ajattelu. [...]
Read Full Article

Arvojen muotoilu

Takaisin palveluihin Arvojen muotoilu Vahva yrityskulttuuri rakentuu aina arvoille. Yrityksen arvot eivät ohjaa bisnestä, vaan ihmisiä bisneksessä. Siksi arvot tulee kirjoittaa ihmisille. Asiakkaille yrityksen arvot tulevat todeksi kokemuksista, ei huoneentauluista. Siksi arvot tulee suunnata työntekijöille, ei asiakkaille tai sijoittajille. Miksi arvojen muotoilu? Arvot toimivat konkreettisena johtamisen välineenä arjessa. Hyvin muotoillut arvot toimivat yrityskulttuurin pohjana. Arvojen [...]
Read Full Article

Tavoitekulttuurin määrittely

Takaisin palveluihin Tavoitekulttuurin määrittely Yhteinen suunta kulttuurille. Yrityskulttuurilla ei ole itseisarvoa. Se on työkalu, jonka ainoa tehtävä on mahdollistaa yrityksen tavoitteiden toteutuminen. Leidenschaft on kehittänyt tavoitekulttuurin määrittelyyn canvas-työkalun, joka luo pohjan yrityksen tavoitekulttuurin ymmärtämiselle, sanoittamiselle ja johtamiselle. Miksi tavoitekulttuurin määrittely? Johdolle yhteinen ymmärrys yrityskulttuurista, sen synnystä  ja sen johtamisesta. Innostus arvojohtamiseen. Selkeästi sanoitettu tavoitekulttuuri, joka [...]
Read Full Article

Yrityskulttuuri ABC

Takaisin palveluihin Yrityskulttuuri ABC Perusymmärrys yrityskulttuurista. Mitä tarkoitetaan yrityskulttuurilla? Miksi se on tärkeää, ja kenen vastuulla se on? Vai voiko yrityskulttuuria edes johtaa? Miksi yrityskulttuuri ABC? Yhteinen ymmärrys yrityskulttuurista, sen synnystä  ja sen johtamisesta. Innostus arvojohtamiseen. Lähtölaukaus yrityskulttuurin tietoiseen johtamiseen. Mitä saat kun tilaat meiltä Kulttuurin ABC:n? Suomen selkein, seikkaperäisin ja viihdyttävin valmennus yrityskulttuurista. Valmennuksen [...]
Read Full Article

Kulttuuri Due Diligence

Takaisin palveluihin Kulttuuri Due Diligence Ota rehellinen ote yrityskulttuurista. Jokaisella organisaatiolla on kulttuurinsa, joko tietoinen tai tiedostamaton. Tiedätkö sinä, millainen organisaatiosi vallitseva kulttuuri on? Miksi yrityskulttuuri due diligence? Ymmärrys vallitsevasta nykykulttuurista mahdollistaa kulttuurin muotoilun tukevaksi. Tietoisuus alakulttuureista ja niiden eroista. Ymmärrys nykykulttuurin tekijöistä ja esteistä tavoitekulttuurille. Erinomainen pohja kulttuurin ymmärtämiselle ja tavoitteelliselle muotoilulle. Mitä saat [...]
Read Full Article